کد خبر: 11519
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
گروه : جهان انرژی

نفوذ بحران کم آبی به ۵۵۰شهر ایران

نفوذ بحران کم آبی به ۵۵۰شهر ایران

ورود سازمان مدیریت بحران به موضوع خشکسالی

گروه امورزیربنایی: معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران، بیشتر حوادث غیرمترقبه کشور را ناشی از تغییرات اقلیمی دانست و گفت: در حال حاضر 550 شهر دچار بحران کم آبی هستند.

اسماعیل نجار در نشست ستاد مدیریت بحران استان قزوین که به منظور بررسی خسارات حادثه توفان هفته گذشته در شهرستان تاکستان برگزار شد، افزود: در میان این 550 شهر، 13 مورد آن از مراکز استان ها هستند.

ای اظهارات در حالی عنوان می شود که در سالهای اخیر موضوع بحران آب در صدر اظهارات متولیان قرار گرفته است اما از ابتدای سال جاری مسوولان حوزه اب کشور با اشاره به بارندگی های اخیر و وضعیت مصرف الام کرده اند بخش کوچکی از نگرانی ها نسبت به این موضوع کاسته شده اما بحران همچنان پابرجاست.

با این حال اما از سوی دیگر و در آستانه آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب در کشور مراجع رسمی اعلام کرده اند: میزان آب موجود در مخازن سدهای کشور یک میلیارد و ۷۹۰میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، به ۱۲ميليارد و ۶۴۰ميليون مترمکعب رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۶ميليارد و ۴۳۰ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

با وجود بارش‌های مناسب در روزهای گذشته، حجم آب ورودی به مخزن سدهاي كشور ۲۳درصد کاهش يافت. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون ۲۱ميليارد و ۵۱۰ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۹.۲درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون ۱۱ميليارد و ۴۶۰ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان ۱۱ميليارد و ۸۳۰ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، ۳.۱درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۳ميليارد و ۳۰۰ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني ۴۸.۸ميليارد مترمكعب گزارش شده که میزان پُرشدگی سدها ۴۴درصد است.

طالقان، ماملو و لتیان رکورد زدند

با این حال اما پس از گذشت 7 ماه از سال آبی سد لار بالاخره از حجم مرده به مفید رسید. در حالی که سدهای طالقان، ماملو و لتیان میزان ذخیره بیشتری نسبت به ابتدای سال آبی دارند. سدهای کرج و لار نیز هنوز به حجم ذخیره ابتدای سال آبی با وجود افزایش ورودی نرسیده‌اند.

در سال آبی جاری کشور تشنگی بیشتری را نسبت به سال های گذشته تجربه کرد و همچنان حجم بارندگی‌ها جبران کاهش نزولات در این سال را نسبت به سال های گذشته نکرده است.

بنا به آمار ارائه شده، سد لار که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در حجم مرده به سر می‌برد بالاخره به حجم مفید رسید. براساس آمار ارائه شده حجم کل ذخیره سد لار در اول مهر ماه سال گذشته، 31.787 میلیون متر مکعب بوده و حجم مفید به 8.787 میلیون متر مکعب می رسیده است.

در روزهای هفدهم و نوزدهم اسفند ماه سال گذشته لار کمترین ذخیره منابع آب را تجربه کرد و به شرایط به شدت بحرانی رسیده بود تا جایی که گفته می شد سد لار ممکن است از مدار خارج شود.

در روزهای مذکور سد در حجم مرده به سر می برد و تنها 12.547 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. این درحالی است که بنا به گفته کارشناسان از این سد تنها تا مرز 12 میلیون متر مکعب می توان آب برداشت کرد و مابقی آن متعلق به محیط زیست است.

بنا بر آمار، از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم فروردین ماه مجموع ورودی سد لار 112.46 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 0.57 میلیون متر مکعب بوده است. از این سد به طور کلی 119.41 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 0.61 میلیون متر مکعب آب خارج شده است. همچنین منفی 6.96 میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره شده که به طور متوسط به رقم منفی 0.04 میلیون متر مکعب می رسد.

طبق آمار اعلام شده، در روز اول مهر ماه (ابتدای سال آبی جاری) حجم کل ذخیره مخزن سد طالقان 162.352 میلیون متر مکعب بوده و حجم مفید آن به 62.352 میلیون متر مکعب می رسیده است.

در روز ابتدای مهر ماه سال گذشته سد لتیان 39.413 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشته و حجم مفید آن به 34.933 میلیون متر مکعب می رسید. در حالی که پس از گذشت حدود شش ماه اکنون حجم ذخیره آن 49.053 میلیون متر مکعب است و حجم مفید سد به میزان 44.573 میلیون متر مکعب محاسبه می شود. از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم فروردین ماه متوسط ذخیره سد لتیان 30.42 میلیون متر مکعب و متوسط حجم مفید آن 25.94 میلیون متر مکعب بوده است.

سد ماملو که به دلیل وضعیت بحرانی تهران از هدف بهبود کیفیت و هدف تامین کمیت مورد نیاز تغییر برنامه داده بود از ابتدای سال آبی جاری تا هجدهم فروردین ماه بیش از 20 میلیون متر مکعب افزایش ذخیره داشته است.

براین اساس سد ماملو که خود به خاطر وضعیت خشکسالی کاهش ورودی داشت از رقم 98.17 میلیون متر مکعب ذخیره آب با حجم مفید 70.17 میلیون متر مکعب در ابتدای مهر ماه سال گذشته، روز هجدهم فروردین ماه به ذخیره 121.606 میلیون متر مکعب با حجم مفید 93.606 میلیون متر مکعب رسیده است.

در حالی که سد کرج در ابتدای سال آبی 109.043 میلیون متر مکعب آب ذخیره و 104.643 میلیون متر مکعب حجم مفید داشت، در روز هجدهم فروردین ماه سال جاری حجم مفید آن به 70.876 میلیون متر مکعب و حجم ذخیره آب در این سد به 76.576 میلیون متر مکعب رسیده است. سد کرج در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم ماه پایانی سال گذشته نیز کمترین حجم مفید و ذخیره را به ترتیب به میزان 49.61 میلیون متر مکعب و 55.31 میلیون متر مکعب داشته است.