کد خبر: 5633
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

نصف شدن نرخ رشد اقتصادی کشاورزی ناشی از آمارهای غلط است

نصف شدن نرخ رشد اقتصادی کشاورزی ناشی از آمارهای غلط است

در حالي که براساس گزارش بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي در بخش کشاورزي در بهار سال 1393 نسبت به بهار سال گذشته نصف شده است، دبير کل خانه کشاورز اين را ناشي از آمارهاي غلط بخش کشاورزي در سال‌هاي گذشته مي‌داند‎.‎


براساس گزارش بانک مرکزي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در بخش کشاورزي در بهار سال گذشته 6.8 درصد نسبت به بهار 1391 افزايش يافته بود که اين نرخ رشد در بهار امسال به 3.3 درصد رسيده است‎.‎
گرچه نرخ رشد اقتصادي در بخش کشاورزي در بهار امسال مثبت بوده اما اين نرخ نسبت به نرخ رشد اقتصادي بهار سال پيش نصف شده است چرا که در اين گزارش آمده بود "در سه ماهه نخست سال جاري ارزش افزوده گروه کشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 معادل 33 هزار و 312 ميليارد ريال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.3 درصد افزايش يافته است‎".‎
اما عيسي کلانتري - وزير اسبق کشاورزي - معتقد است: علت نصف شدن نرخ رشد اقتصادي در بخش کشاورزي که در گزارش‌ بانک مرکزي نيز به آن اشاره شده نادرست بودن آمارهاي گذشته در بخش کشاورزي است‎.‎
وي افزود: دولت گذشته اعلام کرده بود که توليد محصولات کشاورزي در سال 1392 به 118 ميليون تن رسيده بود در حالي که بررسي‌ها نشان داد ميزان توليد محصولات کشاورزي در سال گذشته نهايتا 90 ميليون تن بوده است‎.‎
دبير کل خانه کشاورز گفت: آمارهاي ارائه شده وزارت جهاد کشاورزي در دولت گذشته بايد اصلاح شود بنابراين بايد ابتدا منتظر اصلاح اين آمارها بود تا بدانيم نرخ واقعي رشد اقتصادي کشاورزي چقدر است‎.‎
به گزارش ايسنا، وزارت جهاد کشاورزي از ابتداي روي کار آمدن حجتي مشغول راستي‌آزمايي آمارهاي کشاورزي در بخش‌هاي مختلف بود که بر اساس اطلاعات کسب شده بررسي‌هاي اين وزارتخانه براي راستي‌آزمايي و اصلاح آمارهاي نادرست سال گذشته به اتمام رسيده اما تاکنون به صورت رسمي آن را اعلام نکرده است‎. ‎