کد خبر: 1343
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

نرخ تورم مناطق روستایی به ۳۶.۱ درصد رسید

نرخ تورم مناطق روستایی به ۳۶.۱ درصد رسید

‏ ايرنا: مرکز آمار ايران اعلام کرد: شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي در سال 1392 به 180.6 رسيد که نسبت به سال قبل از آن 36.1 درصد افزايش داشت. نرخ تورم اين مناطق در سال 1391 به ميزان 32.7 درصد بود.‏
گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در سال 1392 بر اساس سال پايه 1390 که مرکز آمار ايران منتشر کرده، نشان مي دهد شاخص گروه عمده خوراکي ها و آشاميدني ها و دخانيات در سال 1392 به رقم 207.4 رسيد. بدين ترتيب نرخ تورم مناطق روستايي در سال 1392 به 43.3 درصد رسيد که نسبت به نرخ تورم 44.8 درصدي در سال 1391 کاهش 1.5 درصدي داشته است.‏
شاخص گروه اصلي خوراکي ها در سال 1392 به 204.1 رسيد که نرخ تورم 42.3 درصدي را براي اين گروه ثبت کرد.‏
شاخص گروه عمده غيرخوراکي ها و خدمات در سال 1392 به رقم 162.5 رسيد و نرخ تورم 30.5 درصدي را ثبت کرد ، در حالي که اين نرخ در سال 1391 برابر با 24.6درصد بود.‏