نرخ تورم مناطق روستایی به ۳۶.۱ درصد رسید

0
۳۹۸ بازدید

‏ ایرنا: مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۲ به ۱۸۰.۶ رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۶.۱ درصد افزایش داشت. نرخ تورم این مناطق در سال ۱۳۹۱ به میزان ۳۲.۷ درصد بود.‏
گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نشان می دهد شاخص گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۱۳۹۲ به رقم ۲۰۷.۴ رسید. بدین ترتیب نرخ تورم مناطق روستایی در سال ۱۳۹۲ به ۴۳.۳ درصد رسید که نسبت به نرخ تورم ۴۴.۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ کاهش ۱.۵ درصدی داشته است.‏
شاخص گروه اصلی خوراکی ها در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۴.۱ رسید که نرخ تورم ۴۲.۳ درصدی را برای این گروه ثبت کرد.‏
شاخص گروه عمده غیرخوراکی ها و خدمات در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۶۲.۵ رسید و نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی را ثبت کرد ، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۴.۶درصد بود.‏

‏ ایرنا: مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۲ به ۱۸۰.۶ رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۶.۱ درصد افزایش داشت. نرخ تورم این مناطق در سال ۱۳۹۱ به میزان ۳۲.۷ درصد بود.‏
گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نشان می دهد شاخص گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۱۳۹۲ به رقم ۲۰۷.۴ رسید. بدین ترتیب نرخ تورم مناطق روستایی در سال ۱۳۹۲ به ۴۳.۳ درصد رسید که نسبت به نرخ تورم ۴۴.۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ کاهش ۱.۵ درصدی داشته است.‏
شاخص گروه اصلی خوراکی ها در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۴.۱ رسید که نرخ تورم ۴۲.۳ درصدی را برای این گروه ثبت کرد.‏
شاخص گروه عمده غیرخوراکی ها و خدمات در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۶۲.۵ رسید و نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی را ثبت کرد ، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۴.۶درصد بود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1343