نرخ تورم در سوئیس همچنان منفی است

0
۲۶۰ بازدید

کمترین تورم در سوئیس مربوط به حمل و نقل با تورم منفی ۳.۶ درصدی بوده است و فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱.۶ درصدی و مراقبت های درمانی با تورم منفی ۰.۶ درصدی در رده های بعدی قرار گرفته اند.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، متوسط نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه منتهی به اکتبر به منفی ۰.۶ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصد کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود.

تورم منفی ۰.۶ درصدی که پایین ترین تورم ثبت شده در سوئیس از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخش های مسکن، مواد غذایی و حمل و نقل قرار گرفته است.

طی این مدت کمترین تورم مربوط به حمل و نقل با تورم منفی ۳.۶ درصدی بوده است و فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱.۶ درصدی و مراقبت های درمانی با تورم منفی ۰.۶ درصدی در رده های بعدی قرار گرفته اند.

تورم در بخش انرژی نیز منفی ۰.۴ درصد اندازه گیری شده است. تورم تنها در دو بخش مواد غذایی و رستوران و هتلداری مثبت بوده و به ترتیب ۰.۸ درصد و ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده است.

متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی گیرد طی این مدت به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه اکتبر منفی ۰.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز کاهشی بوده است به گونه ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در دوازده ماه منتهی به اکتبر به ۰.۷۴ درصد رسیده است که ۰.۱۶ درصد کمتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود.

تورم ۰.۷۴ درصدی که پایین ترین تورم ثبت شده در این کشور در هشت ماه اخیر محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخش های حمل و نقل، لوازم منزل و مراقبت های درمانی قرار گرفته است. متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۵.۶۳ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه سال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=118218