نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات چند درصد شد؟

0
۱۲۳ بازدید

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ایران در فصل پاییز ١٣٩٩ را منتشر کرد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های ” واسطه گری های مالی” (١,١درصد) و ” آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه” (١.۵درصد ) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به “فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی” (٢٠.٨ درصد ) می شود.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ١١,۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١,٨) ٠.٢ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­ های ” واسطه گری های مالی” (١.١درصد) و ” آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه” (١.۵درصد ) می­ باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به “فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی” (٢٠.٨ درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۴٠,٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣۵.٢) ۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ۴٠.٢ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش “آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه” (١.۵ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش ” تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت” (۶٠.٠ درصد) می‌باشد.

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣۵,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش ” آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه ” (۴درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش ” فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی ” (۵۵.٣ درصد) است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=136840