نرخ اشتغال زنان روستایی بیشتر از شهری است

0
۳۸۶ بازدید

آمارهای موجود در اطلس زنان کشور در سه حوزه سواد، ازدواج، طلاق و اشتغال برای نخستین بار از سوی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان تبیین شد.

به گزارش ایلنا، اطهره نژادی در یازدهمین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاورین وزرا گفت: در سال ۹۳معاونت امور زنان اطلسی را در ارتباط با وضعیت زنان کشور و مشتمل بر ۱۵۰نقشه با هدف شناسایی مهم‌ترین مسائل زنان بر مبنای شاخص‌های رایج و آمارهای معتبر و شناسایی استانهای اولویت دار تدوین کرد.

وی افزود: براساس این آمار مشخص شده است که ۵. ۷۱درصد از زنان در شهر‌ها و ۵. ۲۸درصد از زنان در روستا‌ها زندگی می‌کنند و از نظر بعد خانوار تفاوتی میان شهر و روستا نیست.

نژادی ادامه داد: بالا‌ترین و پایین‌ترین میانگین ازدواج در هر هزار نفر به ترتیب متعلق به استانهای خراسان شمالی و تهران است. همچنین بیشترین ترکیب ازدواج بین مردان ۲۰تا ۲۴ساله و زنان ۱۵تا ۱۹ساله است.

وی ادامه داد: بیشترین اختلاف میزان ازدواج بین شهر و روستا به استان کرمان و کمترین میزان اختلاف به استان سیستان و بلوچستان باز می‌گردد.

معاون برنامه ریزی و معاونت امور زنان ادامه داد: بالا‌ترین میزان طلاق در استان البرز و پایین‌ترین در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده و بیشترین طلاق ثبت شده برای زنان در گروه سنی ۲۵تا ۲۹ساله است. همچنین بیشترین ترکیب سنی زوج‌های طلاق گرفته بین مردان ۲۵تا ۲۹و زنان ۲۰تا ۲۴ساله است.

نژادی ادامه داد: میزان طلاق در نقاط روستایی ۸ .۲۱و در نقاط شهری ۶۳. ۳۹درصد است که بیشترین میزان اختلاف طلاق بین نقاط روستایی و شهری متعلق به مازندران و کمترین مربوط به چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به اینکه بنابراین روند تغییرات میزان ازدواج و طلاق باید برای هر نقطه جغرافیایی به صورت مجزا در نظر گرفته شود، افزود: در سال ۷۵بعد خانوار ۸ .۴در سال ۸۵،  ۱. ۴و در سال ۹۰، ۶. ۳بوده است و در تمام دو ره‌ها متوسط بعد خانوار شهری از روستایی کمتر بوده است، اما در سالهای اخیر این اختلاف بسیار ناچیز شده است، یعنی در سال ۹۰این آمار در شهر و روستا تفاوت زیادی ندارد.

وی در مورد برنامه‌های تدوین شده در این حوزه گفت: یکی از برنامه‌های ما با عنوان خانواده سالم با همکاری وزارت بهداشت مربوط به طراحی کلینیک سلامت خانواده است که در فاز اول در ۹استان ایجاد خواهد شد. در این کلینیک‌ها با استفاده از تخصص‌های مکمل در حوزه پزشکی، روان‌شناسی و حقوقی مسائل مربوط به ازدواج و طلاق به صورت سیستمی دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز در اطلس وضعیت زنان و خانواده، آمارهای مورد توجهی دیده می‌شود. میزان متوسط باسوادی در میان زنان در روستا‌ها ۵۸ ۶۹. و در شهر‌ها ۳۳ .۸۴است. توزیع میزان باسوادی زنان در جمعیت ۶ساله و بالا‌تر در کشور یکنواخت نیست و میان استانهای کشور از لحاظ میزان باسوادی زنان اختلاف معناداری وجود دارد. کمترین میزان باسوادی در استان سیستان و بلوچستان و بیشترین میزان باسوادی زنان متعلق به تهران است. اگر استانهای کشور را از نظر سواد به سه خوشه تقسیم کنیم؛ استانهای اردبیل، خراسان جنوبی، ‌خراسان شمالی، ‌خوزستان، ‌سیستان و بلوچستان، ‌قم، کردستان کرمانشاه، لرستان و مرکزی در خوشه کم‌ترین میزان سواد قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در خوشه متوسط ایلام، ‌چهار محال بختیاری، زنجان، ‌قزوین، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان و همدان قرار دارند و در خوشه بالا‌ترین میزان سواد؛ اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، سمنان، فارس، مازندران، هرمزگان تقسیم بندی می‌شوند.

نژادی گفت: میانگین سواد در استان‌ها براساس تفکیک شهر و روستا بسیار مهم است. بنابراین میزان باسوادی زنان در روستا‌ها و شهرهای هر استان برای برنامه ریزی باید در نظر گرفته شود. همچنین باید عنوان کنم که کمترین و بیشترین دانشجویان زن نیز به ترتیب متعلق به استانهای سیستان و بلوچستان و سمنان هستند.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان اظهار کرد: در ارتباط با این بحث با همکاری آموزش و پرورش برنامه‌های مختلفی از جمله پوشش دختران بازمانده از تحصیل در ۱۰استان کشور و قرار گرفتن ۱۰درصد از این جمعیت تحت پوشش تحصیلی  در نظر گرفته شده است. آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه در هشت استان و بهبود وضعیت بهداشتی آموزشی دانش آموزان دختر محروم و نیازمند در کل کشور نیز از جمله این برنامه‌ها است.

نژادی در مورد وضعیت اشتغال زنان در کشور گفت: نرخ اشتغال زنان روستایی بالا‌تر از زنان شهری‌‌ همان استان است. کمترین و بیشترین نرخ بیکاری زنان نیز به ترتیب متعلق به خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویر احمد است. کمترین و بیشترین نرخ بیکاری زنان جوان (۱۵تا ۲۹ساله) ‌به ترتیب متعلق به خراسان جنوبی و کرمانشاه است.

وی همچنین عنوان کرد: سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ۶ .۲۸بوده و بیشترین سهم متعلق به اردبیل و کمترین متعلق به تهران است. در بخش صنعت نیز کمترین نرخ اشتغال زنان متعلق به کهکیلویه و بویر احمد و بیشترین در سیستان و بلوچستان است. در بخش خدمات نیز کمترین سهم در اردبیل و بیشترین کهکلیویه و بویر احمد است. در بخش خصوصی نیز کمترین آمار اشتغال زنان مربوط به کهکیلویه وبویر احمد و بیشترین به اردبیل مربوط می‌شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12575