کد خبر: 5539
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:‏ آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و دولت است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:‏ آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و دولت است

نماينده مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: سهام عدالت که در اختيار حدود 43 ميليون نفر قرار گرفته است، در اولويت آزادسازي قرار دارد و تلاش مي کنيم تا پايان سال محقق شود.‏

محمد رضا  پورابراهيمي گفت: در حالي که دولت با کمبود بودجه عمراني روبروست ، مي توانيم با فروش سهم دولت در طرح سهام عدالت، منابع جديدي هم براي طرح هاي عمراني ايجاد کنيم.‏
پورابراهيمي اعلام کرد: 36 هزار ميليارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد هم متعلق به مردم است و با اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت و فروش سهم دولت که معادل دو برابر بودجه عمراني است ، منابع تازه اي هم براي دولت ايجاد مي شود.‏
وي افزود: اگر سهم مردم در مسير سهام عدالت آزادسازي شود انها نيز مي توانند از دستاوردهاي آن بهره مند شوند.‏
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: پيش نويس لايحه دولت براي آزاد سازي سهام عدالت آماده شده است و مجلس هم طرحي براي آزاد سازي سهام عدالت دارد و قيمت پيش بيني شده براي هر برگ سهام عدالت يک تا يک و نيم ميليون تومان است. ‏
پورابراهيمي تصريح کرد: در حالي که سهام عدالت به نام مردم است، هيچ دخالتي در مديريت و همچنين استفاده از ارزش آنها ندارند اما حدود 250 نفر در کشور شرکت هاي سهام عدالت را مديريت مي کنند و سالانه 20 ميليارد تومان هم حقوق و پاداش مي گيرند و هيچ کاري نيز انجام نمي شود
عضو شوراي عالي بورس گفت : سهام عدالت بزرگترين سبد سهام با ارزش حدود 96 هزار ميليارد تومان است.‏
‏ ‏