کد خبر: 4823
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

نایب رییس اتاق ایران:‏ خصوصی سازی در حد ابلاغیه و همایش باقی ماند

نایب رییس اتاق ایران:‏ خصوصی سازی در حد ابلاغیه و همایش باقی ماند

ایسنا: نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نفت سرمایه ای است که به غلط آن را درآمد به حساب می آوریم.‏
محسن جلالپور امروز در همایش بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: تدوین گران بسته خروج از رکود امیدوارند که در سال ۹۴ به روزهایی برسیم که پنج سال قبل در اقتصاد داشته ایم.‏
وی افزود: در این بسته به این مسئله توجه شده که باید از وضع فعلی و شرایط بحرانی عبور کنیم و اما آیا به این توجه شده که بعد از اجرای بسته خروج از رکود و زمان اتمام مجموعه پیشنهادات بسته، می خواهیم همچنان اقتصاد ما متکی به نفت باشد؟
جلالپور تصریح کرد: باید شرایط برای نگاه علمی و واقعی به اقتصاد فراهم شود و در یک و نیم سال پیش رو به این مسئله توجه داشته باشیم که آیا می خواهیم همچنان وضعیت گذشته را در اقتصاد ادامه دهیم؟
وی بیان کرد: نفت سرمایه ای است که به غلط آن را درآمد به حساب می آوریم.‏
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: باید در برنامه های یک سال و نیم آینده دو نکته اساسی به عنوان اولویت های اول پیش روی مجریان اقتصادی مد نظر قرار گیرد و اینکه کارها به بخش خصوصی واگذار شود.‏
وی ادامه داد: خصوصی سازی در حد ابلاغیه و همایش باقی ماند. اما توانمند کردن بخش خصوصی از پایه های گذر از اقتصاد کنونی و رسیدن به اقتصاد متکی به مردم و اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.‏
جلالپور تصریح کرد: پررنگ کردن بخش خصوصی، اعتماد به این بخش، تسهیل در امور آنها و حل مشکلات بنگاه ها باید در همه بسته خروج از رکود و آنچه عملی می شود از اولویت خاص برخوردار باشد.‏
وی گفت: کوچک کردن دولت، سبک کردن بار دولت و سپردن ایجاد اشتغال به بخش خصوصی و … اصل دیگر مورد توجه در اجرای بسته خروج از رکود است.‏
نایب رییس اتاق ایران اظهار کرد: اگر در پایان سال ۹۴ بتوانیم ۱۵ درصد از وزن دولت و اقتصاد دولتی را کم کرده و به بخش خصوصی منتقل کرده و همزمان خروج غیرتورمی از رکود را جلو ببریم، می تواند موفقیت چشمگیری در ادامه مسیر در سال های بعد باشد.‏
وی افزود: مسئله اشتغال و رکود در کشور جدی است و شاید توقع بجایی نباشد که اقتصاد را به صورت بنیادی درمان کنیم.‏
جلالپور تصریح کرد: باید در بسته خروج از رکود دولت، ظرفیت بخش خصوصی واقعی در صادرات، صنعت و بخش های دیگر اقتصاد بیش از نفت و صنعت پتروشیمی اولویت داده شود.‏
وی بیان کرد: اگر به بخش خصوصی اولویت داده و مشکلات را حل کنیم، می توانیم برای گذر از اقتصاد متکی به نفت موثر واقع شویم.‏
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: دولت کار جدیدی در تدوین، جمع کردن نظرات و ارائه بسته خروج از رکود انجام داد و ما به عنوان فعالان بخش خصوصی قدردان این تلاش و حرکت جدی دولت هستیم و اعتقاد به علمی و کارشناسی بودن بسته داریم.‏
وی افزود: اجرای بسته خروج از رکود نیاز به قوت مجریان، همراهی بدنه دولت، هماهنگی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و همه مردم حتی مصرف کنندگان دارد.‏
جلالپور تاکید کرد: خروج از این دوران نیاز به اجماع کامل قوا، مجموعه نظام و کشور دارد و امیدواریم با عزم به وجود آمده بتوانیم با سربلندی این دوران را بگذرانیم.‏