نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور خبر داد:‏عرضه چای های غیرقابل شرب به بازار مصرف ‏

0
۷۰۹ بازدید

ایلنا: نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور از ورود حجم زیادی از چای غیر قابل شرب به بازار که در انبار سازمان تعاون روستایی نگه داشته می‌شده است، به انتقاد کرد.‏
پرویز شعبانی در این باره گفت: ورود حجم قابل توجهی از چای غیر قابل شرب به بازار که در انبار سازمان تعاون روستایی نگه داشته می‌شده است، توسط تعدادی از افراد با نفوذ به کشاورزان و تولیدکنندگان چای زیان رسانده است و باعث شده چای تولیدی آنان به فروش نرسد.‏
گفتنی است وی در مرداد ماه سال گذشته هشدار داده بود عده‌ای از تاجران منتظرند چای سنواتی که غیر استاندارد است، بیش از سه سال از عمرش می‌گذرد و باید تبدیل به کمپوست (کود مزارع) شود را خریداری کنند تا بخشی از آن را صادر و بخشی دیگر را با سوء استفاده در داخل پخش کنند.‏
این فعال صنفی افزود: ورود چای سنواتی به بازار در حالی اتفاق افتاده است که هیات دولت مصوب کرده بود این چای در بسته بندی‌های صادراتی به عنوان چای صنعتی صادر شود.‏
به گفته شعبانی، با آنکه تولید چای در سال ۹۲ از ۶۰ هزار تن به ۲۰ تن کاهش یافت، اما همین مقدار نیز به دلیل ورود چای سنواتی به بازار روی دست تولید کنندگان باقی مانده است.‏
نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در پایان با انتقاد از تاخیر در اعلام قیمت خرید و فروش برگ سبز چای در سال ۹۳ اظهار کرد: چای سنواتی وارد شده به بازار به دلیل قیمت نازل، قیمت بازار را شکانده است و در صورت تداوم این شرایط، بسیاری از کشاورزان و کارگران کار خود را از دست می‌دهند.‏

ایلنا: نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور از ورود حجم زیادی از چای غیر قابل شرب به بازار که در انبار سازمان تعاون روستایی نگه داشته می‌شده است، به انتقاد کرد.‏
پرویز شعبانی در این باره گفت: ورود حجم قابل توجهی از چای غیر قابل شرب به بازار که در انبار سازمان تعاون روستایی نگه داشته می‌شده است، توسط تعدادی از افراد با نفوذ به کشاورزان و تولیدکنندگان چای زیان رسانده است و باعث شده چای تولیدی آنان به فروش نرسد.‏
گفتنی است وی در مرداد ماه سال گذشته هشدار داده بود عده‌ای از تاجران منتظرند چای سنواتی که غیر استاندارد است، بیش از سه سال از عمرش می‌گذرد و باید تبدیل به کمپوست (کود مزارع) شود را خریداری کنند تا بخشی از آن را صادر و بخشی دیگر را با سوء استفاده در داخل پخش کنند.‏
این فعال صنفی افزود: ورود چای سنواتی به بازار در حالی اتفاق افتاده است که هیات دولت مصوب کرده بود این چای در بسته بندی‌های صادراتی به عنوان چای صنعتی صادر شود.‏
به گفته شعبانی، با آنکه تولید چای در سال ۹۲ از ۶۰ هزار تن به ۲۰ تن کاهش یافت، اما همین مقدار نیز به دلیل ورود چای سنواتی به بازار روی دست تولید کنندگان باقی مانده است.‏
نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در پایان با انتقاد از تاخیر در اعلام قیمت خرید و فروش برگ سبز چای در سال ۹۳ اظهار کرد: چای سنواتی وارد شده به بازار به دلیل قیمت نازل، قیمت بازار را شکانده است و در صورت تداوم این شرایط، بسیاری از کشاورزان و کارگران کار خود را از دست می‌دهند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=825