کد خبر: 4008
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

نان گران نمی شود

نان گران نمی شود

ايلنا: هر زمان به جمع بندي نهايي رسيده باشيم از طريق رسانه ها نتيجه را اعلام خواهيم کرد و بايد به اطلاع مردم رساند که نگران افزايش قيمت نان نباشند.‏

رييس اتاق اصناف کشور با رد تمامي اخبار افزايش قيمت نان گفت: هيچ گونه افزيش قيمتي در دستور کار نيست.‏
علي فاضلي گفت: هر زمان به جمع بندي نهايي رسيده باشيم از طريق رسانه ها نتيجه را اعلام خواهيم کرد و بايد به اطلاع مردم رساند که نگران افزايش قيمت نان نباشند.‏
وي ادامه داد: هر گونه اخباري در خصوص افزايش قيمت نان صحت ندارد و هيچ گونه افزايش قيمتي در دستور کار نيست.‏
وي همچنين در خصوص برنامه هاي آينده اصناف نيز گفت: تلاش داريم اصناف کشور را به مسير اصلي بازگردانيم و تا به امروز اين مهم به خوبي انجام شده است اما براي اصلاحات نهايي نياز به زمان است.‏