کد خبر: 99901
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸

میزان بارش‌های کشور ۱۰۱ درصد رشد کرد

میزان بارش‌های کشور ۱۰۱ درصد رشد کرد

گروه امورزیربنایی-گرچه میزان بارش های کشور در سال آبی جاری ( مهر۹۷ تا ۲۱ خرداد ۹۸ ) با رشد ۱۰۱درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده است اما همچنان خطر خشکسالی سایه خود را گسترده است.

به گزارش جهان اقتصاد، میزان بارش‌های کشور بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران در حوضه های شش گانه اصلی تا ۲۱ خرداد به ۳۳۵.۳ میلی متر رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش ۱۶۶.۸ از رشدی ۱۰۱ درصدی برخوردار شده است.

این میزان بارش در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها سایه خشکسالی همچنان مستدام است و هنوز بسیاری از مناطق کشور با تنش آبی مواجه هستند چنانکه حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پنجم تیر گفت: ۲۳۳ شهر کشور درگیر تنش آبی هستند.

سایه خشکسالی ۱۰ ساله همچنان وجود دارد و ضرورت دارد مردم بر اساس توصیه متولیان امر مدیریت درست بر مصارف خود اعمال کنند.

میانگین دوره ۵۰ ساله بارش‌ها در حوضه‌های اصلی ۲۳۸.۴ میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با بارش‌های امسال رشدی ۴۱ درصدی دارد.

ایران ۶ حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم دارد.

میانگین حجم بارش‌ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان در مدت یاد شده ۵۳۱.۸ میلیمتر بود که نسبت به میانگین سال آبی پارسال (۲۱۱.۶ میلیمتر) از ۱۵۱ درصد رشد برخوردار شد و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله (۳۵۶.۵ میلیمتر) رشد ۴۹ درصدی دارد.

میانگین حجم بارش‌ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری ۵۲۹.۵ میلیمتر گزارش شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۳۷۱.۷ میلیمتر) حدود ۴۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میانگین بارش‌های این حوضه آبی کشورمان در دوره درازمدت به ۳۸۰.۹ میلیمتر رسید که با رشدی ۳۹ درصدی همراه شد.

میانگین حجم بارش‌ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز در سال آبی جاری ۴۹۱ میلیمتر بود که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۴۰۶.۷ میلیمتر) حدود ۲۱ درصد رشد و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله (۳۳۲.۳ میلیمتر) دارای رشد ۴۸ درصدی است.

حجم بارش‌های حوضه قره قوم نیز ۳۱۰.۲ میلیمتر اعلام شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۱۴۲.۱ میلیمتر) ۱۱۸ درصد رشد کرد و نسبت به دوره ۵۰ ساله (با ۲۱۷.۵) رشد ۴۳ درصدی داشت.

حجم بارش‌ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مرکزی ایران نیز ۲۱۲.۱ میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال (۱۰۲.۵) حدود ۱۰۷ درصد رشد یافت. این در حالی است که در دوره درازمدت این حوضه با ۱۵۹.۴ میلیمتر بارش، رشد ۳۳ درصدی داشت.

حجم بارش‌ها در حوضه مرزی شرق ۱۱۵.۸ میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال (۴۰.۱ میلیمتر) ۱۸۹ درصد رشد کرد و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله ۱۲ درصد بیشتر شد.