موافقت کمیته فقهی با انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت

0
۲۵۰ بازدید

گواهی ظرفیت، سندی است قابلِ مبادله، که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکاءِ جدید و یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر می‌شود.

واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ “تعهدِ تدارکِ یک کیلو وات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود” است.در دو جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس که در محل این سازمان برگزار شد، موضوع انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت و ساختار آن در دستور کار خود قرار گرفت.گواهی ظرفیت، سندی است قابلِ مبادله، که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکاءِ جدید و یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ “تعهدِ تدارکِ یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود” است.واگذاری اشتراک جدید و یا افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است. همچنین بازار ظرفیت، بازار متمرکز خرید و فروش گواهی ظرفیت است که توسط بورس انرژی (و قبل از تاسیس آن توسط مدیریت شبکه برق ایران) اداره می شود.‏

متقاضیان برقراری انشعاب متناسب با میزان قدرت درخواستی، گواهی ظرفیت از بازار (بورس) تهیه و به شرکت توزیع (برق منطقه‌ای) تحویل می نمایند و بدین ترتیب از پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب معاف خواهند بود و صرفاً هزینه نیرو رسانی را پرداخت خواهند کرد. نگاهی به انواع اوراق گواهی ظرفیت:‏

‏۱. گواهی ظرفیت آتی: اوراق بهاداری است که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرفیت و برقراری انشعاب در زمان مشخصی در آینده است.‏

عرضه کنندگان گواهی ظرفیت در این بازار : نیروگاه متعهد تأمین ظرفیت در سر رسید و سرمایه گذاران.‏

متقاضیان گواهی ظرفیت در این بازار: متقاضیان برقراری انشعاب در سررسید و سرمایه گذاران.‏

‏۲. گواهی ظرفیت سررسید شده (روز): اوراق بهاداری است که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرفیت و برقراری انشعاب در زمان حال می باشد.عرضه کنندگان گواهی ظرفیت سررسید شده : متقاضیان کاهش قدرت قراردادی (دارندگان گواهی ظرفیت مازاد)، دارندگان گواهی ظرفیت سررسید شده که قصد اعمال ندارند، شرکت توانیر به نیابت از نیروگاه­های دارای قرارداد تضمینی فروش برق و سرمایه گذاران.‏

متقاضیان گواهی ظرفیت در این بازار: مصرف کنندگان نهایی (متقاضیان برقراری انشعاب )، نیروگاه های صادرکننده گواهی ظرفیت در بازار سلف که اوراق آنان سررسید شده، ولی ظرفیت آن ایجاد نشده است، نیروگاه­های مواجه با افت ظرفیت و سرمایه­گذاران.بر اساس این گزارش، کمیته فقهی در نهایت نظر خود را در مورد انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت به این شرح اعلام کرد:‏

‏۱. گواهی ظرفیت، سند حق استفاده از ظرفیت معین تولید نیروگاهی برق است که توسط وزارت نیرو یا نیروگاه‌های غیر دولتی منتشر می‌شود و معامله آن در واقع معامله مترتب بر این حق می باشد.‏

‏۲. واگذاری گواهی ظرفیت حال ( قابل وصل در زمان حال) توسط نیروگاه‌ها یا وزارت نیرو از باب بیع یا صلح حق صحیح است.‏

‏۳. واگذاری گواهی ظرفیت آینده (قابل وصل در زمان آینده) توسط نیروگاه‌های موجود یا در حال تأسیس یا وزارت نیرو از باب بیع سلف یا صلح حق صحیح است.‏

‏۴. واگذاری گواهی ظرفیت سررسید شده توسط دارندگان آن از باب بیع یا صلح حق صحیح است.‏

‏۵. واگذاری گواهی ظرفیت آینده توسط دارندگان آن از باب بیع سلف موازی یا صلح حق صحیح است.‏

‏۶. تضمین وزارت نیرو نسبت به برقراری انشعاب مطابق گواهی های ظرفیت فروخته شده توسط نیروگاه­ ها از باب عقد ضمان صحیح است. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6615