کد خبر: 2948
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

موافقت یک شرکت روسی برای احداث نیروگاه برق در ایران

موافقت یک شرکت روسی برای احداث نیروگاه برق در ایران

وزارت نيرو اعلام کرد: براساس موافقت نامه اي که ميان مسئولان شرکت دولتي تکنوپروم اکسپورت روسيه و شرکت برق منطقه اي آذربايجان امضا شد ،يک نيروگاه جديد به ظرفيت 1400 مگاوات در اين استان احداث مي شود.‏

برپايه اين موافقتنامه امکان احداث واحدهاي نيروگاهي جديد در قالب طرح هاي توسعه نيروگاه هاي تبريز و سهند بناب فراهم مي شود.‏
نمايندگان شرکت تکنوپروم اکسپورت روسيه در هفته جاري از سايت هاي نيروگاهي بخاري تبريز و سهند بناب، بازديد داشتند و با توجه به امکانات موجود از لحاظ زمين، سوخت، راه هاي ارتباطي و ساير شرايط مورد نياز، براي اجراي توسعه اين نيروگاه ها و يا احداث واحدهاي جديد نيروگاهي اعلام آمادگي کردند.‏
برپايه اين موافقتنامه، پيشنهاد احداث دو واحد نيروگاه بخار با فناوري پيشرفته و سازگار با محيط زيست از نوع برج خنک کن با قدرت هر کدام 350 مگاوات در نيروگاه تبريز ،قيد شده است.‏
همچنين احداث دو واحد نيروگاه با ويژگي هاي يادشده در نيروگاه سهند بناب نيز پيشنهاد شده است.‏
در اين موافقتنامه، شرکت برق منطقه اي آذربايجان تقاضاي انجام مطالعه، ارايه و اجراي راهکارهاي لازم جهت بازيابي توان، افزايش بازده و کاهش خروج اضطراري واحدهاي نيروگاه تبريز و سهند بناب را مطرح کرده است.‏
شرکت برق منطقه اي آذربايجان با توجه به مصرف بالاي سوخت مازوت در نيروگاه هاي يادشده، تقاضاي انجام مطالعه و ارايه راهکارهاي لازم را به شرکت روسي ارايه کرد.‏
شرکت دولتي تکنوپروم اکسپورت روسيه، داراي سابقه 60 ساله در احداث نيروگاه هاي برق بوده و تاکنون در 54 کشور جهان فعاليت نيروگاهي داشته است.‏