موافقت یک شرکت روسی برای احداث نیروگاه برق در ایران

0
۵۴۹ بازدید

وزارت نیرو اعلام کرد: براساس موافقت نامه ای که میان مسئولان شرکت دولتی تکنوپروم اکسپورت روسیه و شرکت برق منطقه ای آذربایجان امضا شد ،یک نیروگاه جدید به ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات در این استان احداث می شود.‏

برپایه این موافقتنامه امکان احداث واحدهای نیروگاهی جدید در قالب طرح های توسعه نیروگاه های تبریز و سهند بناب فراهم می شود.‏
نمایندگان شرکت تکنوپروم اکسپورت روسیه در هفته جاری از سایت های نیروگاهی بخاری تبریز و سهند بناب، بازدید داشتند و با توجه به امکانات موجود از لحاظ زمین، سوخت، راه های ارتباطی و سایر شرایط مورد نیاز، برای اجرای توسعه این نیروگاه ها و یا احداث واحدهای جدید نیروگاهی اعلام آمادگی کردند.‏
برپایه این موافقتنامه، پیشنهاد احداث دو واحد نیروگاه بخار با فناوری پیشرفته و سازگار با محیط زیست از نوع برج خنک کن با قدرت هر کدام ۳۵۰ مگاوات در نیروگاه تبریز ،قید شده است.‏
همچنین احداث دو واحد نیروگاه با ویژگی های یادشده در نیروگاه سهند بناب نیز پیشنهاد شده است.‏
در این موافقتنامه، شرکت برق منطقه ای آذربایجان تقاضای انجام مطالعه، ارایه و اجرای راهکارهای لازم جهت بازیابی توان، افزایش بازده و کاهش خروج اضطراری واحدهای نیروگاه تبریز و سهند بناب را مطرح کرده است.‏
شرکت برق منطقه ای آذربایجان با توجه به مصرف بالای سوخت مازوت در نیروگاه های یادشده، تقاضای انجام مطالعه و ارایه راهکارهای لازم را به شرکت روسی ارایه کرد.‏
شرکت دولتی تکنوپروم اکسپورت روسیه، دارای سابقه ۶۰ ساله در احداث نیروگاه های برق بوده و تاکنون در ۵۴ کشور جهان فعالیت نیروگاهی داشته است.‏

وزارت نیرو اعلام کرد: براساس موافقت نامه ای که میان مسئولان شرکت دولتی تکنوپروم اکسپورت روسیه و شرکت برق منطقه ای آذربایجان امضا شد ،یک نیروگاه جدید به ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات در این استان احداث می شود.‏

برپایه این موافقتنامه امکان احداث واحدهای نیروگاهی جدید در قالب طرح های توسعه نیروگاه های تبریز و سهند بناب فراهم می شود.‏
نمایندگان شرکت تکنوپروم اکسپورت روسیه در هفته جاری از سایت های نیروگاهی بخاری تبریز و سهند بناب، بازدید داشتند و با توجه به امکانات موجود از لحاظ زمین، سوخت، راه های ارتباطی و سایر شرایط مورد نیاز، برای اجرای توسعه این نیروگاه ها و یا احداث واحدهای جدید نیروگاهی اعلام آمادگی کردند.‏
برپایه این موافقتنامه، پیشنهاد احداث دو واحد نیروگاه بخار با فناوری پیشرفته و سازگار با محیط زیست از نوع برج خنک کن با قدرت هر کدام ۳۵۰ مگاوات در نیروگاه تبریز ،قید شده است.‏
همچنین احداث دو واحد نیروگاه با ویژگی های یادشده در نیروگاه سهند بناب نیز پیشنهاد شده است.‏
در این موافقتنامه، شرکت برق منطقه ای آذربایجان تقاضای انجام مطالعه، ارایه و اجرای راهکارهای لازم جهت بازیابی توان، افزایش بازده و کاهش خروج اضطراری واحدهای نیروگاه تبریز و سهند بناب را مطرح کرده است.‏
شرکت برق منطقه ای آذربایجان با توجه به مصرف بالای سوخت مازوت در نیروگاه های یادشده، تقاضای انجام مطالعه و ارایه راهکارهای لازم را به شرکت روسی ارایه کرد.‏
شرکت دولتی تکنوپروم اکسپورت روسیه، دارای سابقه ۶۰ ساله در احداث نیروگاه های برق بوده و تاکنون در ۵۴ کشور جهان فعالیت نیروگاهی داشته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2948