موافقت اصولی دو صندوق بازارگردانی صادر شد

0
۲۱۰ بازدید

گروه بازارسرمایه : صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان، دو صندوق جدیدی هستند که موافقت اصولی برای تاسیس خود را از سازمان بورس و و اوراق بهادار دریافت کردند

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان دو صندوق جدیدی هستند که موافقت اصولی برای تاسیس را از سازمان بورس و و اوراق بهادار دریافت کردند.
بر اساس این گزارش، موسسین صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان، بانک پارسیان، بیمه پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان یکی از موسسین و مدیر این صندوق معرفی شده است.
متولی این صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر است و حسابرس آن موسسه حسابرسی بیات رایان است.
این در حالی است که، موضوع فعالیت این صندوق بازارگردانی سهام و حق نقدم خرید سهام شرکت های بانک پارسیان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و بیمه پارسیان عنوان شده است.
این در حالی است که، موسسین صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان، بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است و مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت خواهد بود.
متولی این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار و حسابرس آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام خواهد بود.
موضوع فعالیت این صندوق، بازارگردانی سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت لیزینگ ایران و شرکت کارت اعتباری ایران کیش است.

گروه بازارسرمایه : صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان، دو صندوق جدیدی هستند که موافقت اصولی برای تاسیس خود را از سازمان بورس و و اوراق بهادار دریافت کردند

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان دو صندوق جدیدی هستند که موافقت اصولی برای تاسیس را از سازمان بورس و و اوراق بهادار دریافت کردند.
بر اساس این گزارش، موسسین صندوق اختصاصی بازارگردانی پارسیان، بانک پارسیان، بیمه پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان یکی از موسسین و مدیر این صندوق معرفی شده است.
متولی این صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر است و حسابرس آن موسسه حسابرسی بیات رایان است.
این در حالی است که، موضوع فعالیت این صندوق بازارگردانی سهام و حق نقدم خرید سهام شرکت های بانک پارسیان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و بیمه پارسیان عنوان شده است.
این در حالی است که، موسسین صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان، بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است و مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت خواهد بود.
متولی این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار و حسابرس آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام خواهد بود.
موضوع فعالیت این صندوق، بازارگردانی سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت لیزینگ ایران و شرکت کارت اعتباری ایران کیش است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3391