کد خبر: 11068
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

مهم ترین اولویت کاری” سمات” در سال جدید

مهم ترین اولویت کاری” سمات” در سال جدید

مديرعامل شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درباره برنامه هاي اين شرکت در سال 94 گفت: سال 94، سالي خواهد بود که سپرده گذاري يک تحول اساسي در نحوه ارائه سرويس به ذي نفعان خواهد داشت که اين امکان را سامانه پس از معاملات ايجاد مي کند چون بر مبناي زيرساخت اين سامانه سيستم هاي ارزش افزوده مطلوبي قابليت ارئه پيدا مي کند.

وي درباره ادامه فعاليت هاي بين المللي سپرده گذاري در سال 94 گفت: سال 94 حوزه بين الملل به طور جدي پيگيري مي شود تا سرمايه گذاري بين المللي در بازار سرمايه و سرمايه گذاري اشخاص ايراني در بازارهاي مالي جهاني را در حوزه ثبتي، تسويه و پاياپاي و اقدامات شرکتي تسهيل شود و امکاناتي براي سرمايه گذارن خارجي و وصل شدن به بازار جهاني فراهم شود.‏ ‏

به گفته سلطاني نژاد، سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه تصميم دارد سال آينده در حوزه صکوک بين المللي نيز اقدامات جدي انجام دهد، اين مقام مسوول در اين رابطه گفت: شرکت دارايي مرکزي که از جمله زير مجموعه هاي شرکت سپرده گذاري است، سعي دارد موانع انتشار صکوک در بازار سرمايه را با کمک ارکان بازار سرمايه برطرف کند تا چنانچه فضاي بين المللي مساعد شد، اقدام به انتشار صکوک در سطح بين الملل صورت پذيرد.‏ ‏