منبع جدید افزایش سرمایه بانک ها مشخص شد

0
۲۳۱ بازدید

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با اشاره به مباحث اقتصادی مطرح شده در کنفرانس دو روزه اقتصاد ایران، خروج بانک ها از بنگاهداری را ضروری دانست.

مسعود نیلی عصر دوشنبه در دومین روز اولین کنفرانس اقتصاد ایران در بخش نخست میزگرد سیاست های اقتصاد کلان ایران با اشاره به نکته عمده مطرح شده در این کنفرانس، اظهار داشت: مشروح نتایج این کنفرانس مهم به صورت مکتوب چاپ و منتشر خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری ۹ نشست تخصصی در کنفرانس دو روزه اقتصادی، یکی از این نشست ها را مربوط به نحوه تامین مالی فعالیت های اقتصادی و چالش های موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه ، نظام بیمه عنوان کرد و افزود: تحول در این سه نهاد مهم می تواند تحقق یک رشد پایدار اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

وی درخصوص بحث های مطرح شده در رابطه با سیاست های خروج از رکود در این کنفرانس، گفت: یکسری نکات جدیدی مطرح شد که از آن جمله شکل گیری اتفاقات بین بانک و بنگاه های اقتصادی است که از شکل مطلوب خود خارج شده است.وی خاطرنشان کرد: خروج تدریجی بانک ها از بنگاهداری و صرف منابع این بانک ها به انواع افزایش سرمایه از جمله نتایج بحث های مطرح شده در اقتصاد ایران است.مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: تغییر ساختار در بانک ها و ایجاد ترکیب جدید در شرایط فعلی با نظارت بانک مرکزی یک ضرورت است لذا باید در وهله نخست بخش پیگیری مطبوعات، بانک ها از حیطه آنها خارج و از ترازنامه بانک ها خارج شود.نیلی گفت: در مباحث مطرح شده در اولین کنفرانس اقتصاد ایران مشخص شد وضعیت بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی از شرایط مطلوب تری برخوردار است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8628