منافع عمومی قربانی منافع سهامداران نشود

0
۴۴۳ بازدید

ادعای مخابرات در خصوص فقدان پهنای باند کافی در برخی استان ها رد شد

گروه امورزیربنایی- شرکت ارتباطات زیرساخت، ادعای شرکت مخابرات ایران در خصوص فقدان پهنای باند کافی در برخی استان ها را رد و اعلام کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ارایه پهنای باند با هیچگونه مشکل و محدودیتی مواجه نیست.

حامدرضا اسماعیلی مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت زیرساخت، افزود: مدیران شرکت مخابرات ایران از ظرفیت های توسعه ای ایجاد شده در این بخش به خوبی آگاهند و بهتر است برای رفع مشکلات ایجاد شده راه های بهتری را انتخاب نمایند.

وی در خصوص محدودیت های ارایه پهنای باند در تعدادی از استان های کشور، اظهار داشت: در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکت های مختلفی فعال هستند و هر کدام که به وظایف و مسوولیت های خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارایه شده به مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: منافع عمومی را نمی توان قربانی منافع سهامداران شرکت های خصوصی کرد.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت در ارایه پهنای باند هیچ گونه مشکل و محدودیتی ندارد و این شرکت به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکت های خصوصی کند.

به گفته اسماعیلی، شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال ۹۳ سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه زیرساخت های ارتباطی بویژه شبکه فیبر نوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده است و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بیش از ۲.۵ برابر ارتقا یافته است.

وی اظهار داشت: توسعه پهنای باند کشور به گونه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده که نه تنها نیاز فعلی بلکه نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی توجهند، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.

وی با اشاره به بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت، انباشت این بدهی را ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده دانست و تاکید کرد که مدیران و سهامداران شرکت مخابرات باید در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت دیون خود نشان می دادند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه، توسعه زیرساخت های ارتباطی مستلزم سرمایه گذاری های عظیم در این حوزه است، اظهار داشت: بخشی از این سرمایه گذاری ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تامین می شود و هرگونه تاخیر در پرداخت این مطالبات توسعه زیرساخت ها را با کندی مواجه می کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14115