منافع بیمه گذاران کی به خطر نمی افتد ؟

0
۲۰۳ بازدید

اگر شرکت بیمه توانگری مالی و مدیران با صلاحیت داشته باشد یقینا در امر ایفای تعهدات خود موفق عمل می کند و اگر بازار رقابتی باشد هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های بیمه منافع بیمه گذاران را به خطر بیندازند.

محمد ابراهیم امین در جمع مدیران و کارکنان شرکت بیمه ایران با اشاره به این مطلب افزود: اگر بیمه گری مشتری مدار نباشد به این معناست که آن بیمه گر در جای خودش قرار نگرفته و مدیرانی که آن شرکت را اداره می کنند درک درستی از امر بیمه گری ندارند.رییس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر ضرورت پایبندی به اصول حرفه ای صنعت بیمه ، خاطرنشان کرد: جذب مشتری تنها یک بخش از کار محسوب می شود و هر شرکت بیمه ای باید تلاش کند تا مشتریان خود را حفظ کند و برای تحقق این امر باید تمامی الزامات مشتری مداری را رعایت کند تا بتواند خود را در بازار حفظ کند چرا که در یک بازار رقابتی مشتری مداری و حفظ حقوق بیمه گذاران جزو ذات بازار و در امر بیمه گری جزو ذات بیمه گری به شمار می آید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7393