معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:‏ ‏ تدوین ۱۴۵ برنامه تولید و تجاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

0
۴۱۷ بازدید

ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و تجارت ۱۴۵ برنامه تدوین شده است، به خبرنگار ایسنا توضیح داد: در بخش اهداف کیفی بهبود فضای کسب و کار، افزایش توان رقابتی صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صادرات صنعتی کشور مدنظر قرار دارد.‏

حسین ابویی مهریزی افزود: همچنین افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت و معدن و تجارت، ارتقای شاخصهای زیست محیطی در راستای توسعه پایدار، برطرف کردن موانع الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت آنها، ساماندهی اثربخش تولید و انتشاراطلاعات و آمار و شفاف سازی فرآیندها و کاهش رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات و امکانات و حذف انحصارات از دیگر اهدافی هستند که در بخش اهداف کیفی اقتصاد مقاومتی بخش تولید و تجارت به آن پرداخته شده است.‏
به گفته این مقام مسئول زدودن موانع و مقررات فعالیتهای اقتصادی و تولید صادراتی، ارتقای بازدهی اقتصادی بخش صنعت و معدن نسبت به بخش غیرمولد از طریق ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساختهای تجاری، شفاف‌سازی کلیه فعالیتهای اقتصادی بخش و صنعت، معدن و تجارت از دیگر اهداف کیفی تعریف شده بخش صنعت و معدن و تجارت برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری در این بخش هستند.‏
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ایجاد فضای تعامل و همکاری برد-برد با کلیه کشورها از طریق متنوع سازی صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و نیز کاهش قیمت تمام شده اهدافی هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی تولید و تجارت تعریف شده‌اند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز صنعت و معدن سال جاری خبر داد که برنامه های این وزارتخانه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تهیه شده و بعد از تصویب در شورای اقتصاد اجرا می شوند. این در حالی است که نعمت زاده پیشتر نیز از تشکیل ستادی در این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داده بود.‏
اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظرهای مختلف هر یک از ابعاد مختلف برنامه های این وزارتخانه را در زمینه اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی اعلام کرده اند اما تاکنون این برنامه به صورت دقیق و شفاف از سوی این وزارتخانه اعلام نشده است.‏
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار برنامه های اقتصاد مقاومتی دو کار مهم دیگر یعنی ارائه برنامه و راهکارهای خروج از رکود اقتصادی و تهیه لایحه حمایت از تولید را نیز در دست انجام داشته که البته طبق اظهارات مطرح شده تهیه هر سه برنامه و لایحه فوق به اتمام رسیده و در انتظار تصویب برای اجرا است.‏
بدون شک با توجه به ماهیت مشابه برنامه اقتصاد مقاومتی، برنامه خروج از رکود اقتصادی و لایحه حمایت از تولید به نظر می رسد بسیاری از موارد این دو برنامه و یک لایحه از جوانب مختلف با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.‏

ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و تجارت ۱۴۵ برنامه تدوین شده است، به خبرنگار ایسنا توضیح داد: در بخش اهداف کیفی بهبود فضای کسب و کار، افزایش توان رقابتی صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صادرات صنعتی کشور مدنظر قرار دارد.‏

حسین ابویی مهریزی افزود: همچنین افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت و معدن و تجارت، ارتقای شاخصهای زیست محیطی در راستای توسعه پایدار، برطرف کردن موانع الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت آنها، ساماندهی اثربخش تولید و انتشاراطلاعات و آمار و شفاف سازی فرآیندها و کاهش رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات و امکانات و حذف انحصارات از دیگر اهدافی هستند که در بخش اهداف کیفی اقتصاد مقاومتی بخش تولید و تجارت به آن پرداخته شده است.‏
به گفته این مقام مسئول زدودن موانع و مقررات فعالیتهای اقتصادی و تولید صادراتی، ارتقای بازدهی اقتصادی بخش صنعت و معدن نسبت به بخش غیرمولد از طریق ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساختهای تجاری، شفاف‌سازی کلیه فعالیتهای اقتصادی بخش و صنعت، معدن و تجارت از دیگر اهداف کیفی تعریف شده بخش صنعت و معدن و تجارت برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری در این بخش هستند.‏
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ایجاد فضای تعامل و همکاری برد-برد با کلیه کشورها از طریق متنوع سازی صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و نیز کاهش قیمت تمام شده اهدافی هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی تولید و تجارت تعریف شده‌اند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز صنعت و معدن سال جاری خبر داد که برنامه های این وزارتخانه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تهیه شده و بعد از تصویب در شورای اقتصاد اجرا می شوند. این در حالی است که نعمت زاده پیشتر نیز از تشکیل ستادی در این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داده بود.‏
اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظرهای مختلف هر یک از ابعاد مختلف برنامه های این وزارتخانه را در زمینه اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی اعلام کرده اند اما تاکنون این برنامه به صورت دقیق و شفاف از سوی این وزارتخانه اعلام نشده است.‏
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار برنامه های اقتصاد مقاومتی دو کار مهم دیگر یعنی ارائه برنامه و راهکارهای خروج از رکود اقتصادی و تهیه لایحه حمایت از تولید را نیز در دست انجام داشته که البته طبق اظهارات مطرح شده تهیه هر سه برنامه و لایحه فوق به اتمام رسیده و در انتظار تصویب برای اجرا است.‏
بدون شک با توجه به ماهیت مشابه برنامه اقتصاد مقاومتی، برنامه خروج از رکود اقتصادی و لایحه حمایت از تولید به نظر می رسد بسیاری از موارد این دو برنامه و یک لایحه از جوانب مختلف با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3353