معاون رئیس جمهور: ‏ ریالی از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نخواهد شد‏

0
۵۳۹ بازدید

گروه توسعه: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل ها در فاز دوم هدفمندی کمتر می شود.‏
محمدباقر نوبخت روز گذشته در جلسه نهاد تعاون، افزود: دولت ریالی در اصلاح قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به خزانه نمی برد بلکه از منابع خود نیز ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای بهینه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص خواهد داد.‏
وی اظهار داشت: دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت ها و خدمات ندارد، ضمن آنکه تاکنون نیز اقداماتی را برای کاهش قیمتها انجام داده است.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: هرچند تاکنون میلیون ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده اند اما هم اکنون نمی توان آمار دقیقی از میزان انصرافی ها اعلام کرد.‏
وی با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی و نزدیک شدن به قیمت های منطقه ای این فرآورده ها است، گفت: قرار نیست دولت از این افزایش قیمت ها استفاده کند بلکه قصد دارد بخشی را برای خانوارها و بخش دیگر را با هدف بهبود خدمات در بخشهای مختلف درمانی، بهداشت و غیره هزینه کند.‏
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش شیب آن، از افرادی که مبلغ ماهانه ۴۵۵ هزار ریال تاثیری در زندگی شان ندارد، خواستیم که از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت بتواند از این رقم در قالب طرحهای بزرگ ملی استفاده کند.‏
وی تاکید کرد: دولت در اجرای مرحله دوم از بانک مرکزی استقراض نمی کند، ولی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای فاز دوم هدفمندی برداشت خواهد کرد.‏
وی گفت: طی ۳۷ مرحله توزیع یارانه و از سال ۸۹ تا اسفند ۹۲ معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت ها درآمد حاصل و در مقابل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد و دولت نتوانست از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بخش تولید سرمایه گذاری کند به طوری که برای جبران کسری ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد.‏
نوبخت تصریح کرد: براساس بند (و) تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه ها ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید بصورت نقدی یارانه توزیع شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ضمن آنکه دو هزار میلیارد تومان نیز باید به بیمه بیکاران اختصاص یابد.‏
معاون رئیس جمهور همچنین از پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته برای تادیه مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز مجددا برای تادیه مطالبات پیمانکاران تخصیص داده شده است.‏
‏***اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیکاران‏
همچنین معاون رئیس جمهور در حاشیه این مراسم گفت: افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند، اما خواستار انصراف از آن هستند، می توانند روزهای سی ام و سی ویک فروردین ماه برای اعلام انصراف خود به سامانه ثبت نام یارانه مراجعه کنند.‏
به گزارش ایرنا، نوبخت افزود: نرخ تورم با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یابد ضمن آنکه قانون تعیین کرده که از محل درآمدها، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهبود وضعیت بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی اختصاص یابد تا کیفیت خدمات ارتقا و قیمت ارائه خدمات نیز کاهش یابد.‏
سخنگوی دولت گفت: درخصوص حمایت از بیکاران نیز ۲ هزار میلیارد تومان براساس قانون تعیین شده که هزینه شود. بر همین اساس دولت براساس قانون درآمدها را هزینه خواهد کرد و نه تنها هیچ ریالی به خزانه واریز نخواهد کرد بلکه تمام آن را به جامعه بازخواهد گرداند.‏
نوبخت با بیان آنکه دولت در مرحله دوم هدفمندی معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد نیازمند یارانه پرداخت خواهد کرد، ضمن آنکه به افرادی که وضعیت درآمدی نامناسبی براساس تشخیص کمیته دارند نیز کالا و مواد غذایی ارائه خواهد شد.‏
وی علت درخواست دولت برای انصراف از یارانه را نیز بهره گیری از هدف بزرگتر عمومی اعلام کرد و گفت: دولت مقید است در سال ۹۳ درجهت بهبود بهداشت و درمان، بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، محیط زیست و کاهش آلودگی هوا اقداماتی را انجام دهد.‏
‏***دریافت پنج قسط از دارایی های بلوکه شده ‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اقساط مربوط به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در قالب پنج قسط تاکنون دریافت شده و منابع در اختیار ایران است.‏
محمدباقر نوبخت در خصوص وضعیت بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران و گمانه زنی های ایجاد شده در خصوص تاخیر در عودت آن؛ افزود: روال اداری برای بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران و انجام تعهدات در مهلت های مقرر، به زمان نیاز دارد.‏
نوبخت تصریح کرد: همانطور که اقساط پیشین دریافت شد این مرحله نیز به همین ترتیب است و صرف نظر از روند طولانی مدت بازگشت، به همه تعهدات دست یافتیم و منابع در اختیار ایران است.‏
وی در مورد محل هزینه اقساط دریافتی نیز گفت: دریافت این اقساط منابع عمومی کشور هستند و می توانیم برنامه های توسعه کشور را با منابع عمومی به انجام برسانیم و فعالیت تیم مذاکره کننده و سیاست خارجی کشور در این زمینه قابل تقدیر است.‏
‏*** ضوابط اجرایی توزیع سبد کالا در سال ۹۳ ‏
وی در پاسخ به پرسشی در تخصیص سبد کالا در سال ۹۳ نیز، اظهار داشت: به صورت مستمر گسترش جامعه مورد هدف سبد دریافت در حال انجام است.‏
سخنگوی دولت گفت: براساس پیش بینی ها ۷۵۰ میلیارد تومان در هر مرحله توزیع سبد کالا باید هزینه می شد که این رقم به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید و از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور تامین شد.‏
وی ادامه داد: در سال ۹۳ در کنار پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان و نیازمندان به افرادی که در یک محدوده خاصی از سطح درآمدی قرار دارند، سبدهای کالایی ارایه می شود، هرچند سبد کالا به افرادی تعلق می گیرد که ثبت نام کرده و مشخص هستند.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: در این مرحله تلاش شد تا افرادی که در مرحله قبل شناسایی نشدند توسط نهادهای حمایت کننده همانند بهزیستی و کمیته حضرت امام(ره)افراد شناسایی شوند، این در حالی است که افرادی که نیازمندند و تحت پوشش این مراکز نیستند شناسایی خواهند شد و سبد کالا دریافت خواهند کرد.‏

گروه توسعه: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل ها در فاز دوم هدفمندی کمتر می شود.‏
محمدباقر نوبخت روز گذشته در جلسه نهاد تعاون، افزود: دولت ریالی در اصلاح قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به خزانه نمی برد بلکه از منابع خود نیز ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای بهینه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص خواهد داد.‏
وی اظهار داشت: دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت ها و خدمات ندارد، ضمن آنکه تاکنون نیز اقداماتی را برای کاهش قیمتها انجام داده است.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: هرچند تاکنون میلیون ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده اند اما هم اکنون نمی توان آمار دقیقی از میزان انصرافی ها اعلام کرد.‏
وی با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی و نزدیک شدن به قیمت های منطقه ای این فرآورده ها است، گفت: قرار نیست دولت از این افزایش قیمت ها استفاده کند بلکه قصد دارد بخشی را برای خانوارها و بخش دیگر را با هدف بهبود خدمات در بخشهای مختلف درمانی، بهداشت و غیره هزینه کند.‏
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش شیب آن، از افرادی که مبلغ ماهانه ۴۵۵ هزار ریال تاثیری در زندگی شان ندارد، خواستیم که از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت بتواند از این رقم در قالب طرحهای بزرگ ملی استفاده کند.‏
وی تاکید کرد: دولت در اجرای مرحله دوم از بانک مرکزی استقراض نمی کند، ولی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای فاز دوم هدفمندی برداشت خواهد کرد.‏
وی گفت: طی ۳۷ مرحله توزیع یارانه و از سال ۸۹ تا اسفند ۹۲ معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت ها درآمد حاصل و در مقابل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد و دولت نتوانست از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بخش تولید سرمایه گذاری کند به طوری که برای جبران کسری ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد.‏
نوبخت تصریح کرد: براساس بند (و) تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه ها ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید بصورت نقدی یارانه توزیع شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ضمن آنکه دو هزار میلیارد تومان نیز باید به بیمه بیکاران اختصاص یابد.‏
معاون رئیس جمهور همچنین از پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته برای تادیه مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز مجددا برای تادیه مطالبات پیمانکاران تخصیص داده شده است.‏
‏***اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیکاران‏
همچنین معاون رئیس جمهور در حاشیه این مراسم گفت: افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند، اما خواستار انصراف از آن هستند، می توانند روزهای سی ام و سی ویک فروردین ماه برای اعلام انصراف خود به سامانه ثبت نام یارانه مراجعه کنند.‏
به گزارش ایرنا، نوبخت افزود: نرخ تورم با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یابد ضمن آنکه قانون تعیین کرده که از محل درآمدها، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهبود وضعیت بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی اختصاص یابد تا کیفیت خدمات ارتقا و قیمت ارائه خدمات نیز کاهش یابد.‏
سخنگوی دولت گفت: درخصوص حمایت از بیکاران نیز ۲ هزار میلیارد تومان براساس قانون تعیین شده که هزینه شود. بر همین اساس دولت براساس قانون درآمدها را هزینه خواهد کرد و نه تنها هیچ ریالی به خزانه واریز نخواهد کرد بلکه تمام آن را به جامعه بازخواهد گرداند.‏
نوبخت با بیان آنکه دولت در مرحله دوم هدفمندی معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد نیازمند یارانه پرداخت خواهد کرد، ضمن آنکه به افرادی که وضعیت درآمدی نامناسبی براساس تشخیص کمیته دارند نیز کالا و مواد غذایی ارائه خواهد شد.‏
وی علت درخواست دولت برای انصراف از یارانه را نیز بهره گیری از هدف بزرگتر عمومی اعلام کرد و گفت: دولت مقید است در سال ۹۳ درجهت بهبود بهداشت و درمان، بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، محیط زیست و کاهش آلودگی هوا اقداماتی را انجام دهد.‏
‏***دریافت پنج قسط از دارایی های بلوکه شده ‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اقساط مربوط به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در قالب پنج قسط تاکنون دریافت شده و منابع در اختیار ایران است.‏
محمدباقر نوبخت در خصوص وضعیت بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران و گمانه زنی های ایجاد شده در خصوص تاخیر در عودت آن؛ افزود: روال اداری برای بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران و انجام تعهدات در مهلت های مقرر، به زمان نیاز دارد.‏
نوبخت تصریح کرد: همانطور که اقساط پیشین دریافت شد این مرحله نیز به همین ترتیب است و صرف نظر از روند طولانی مدت بازگشت، به همه تعهدات دست یافتیم و منابع در اختیار ایران است.‏
وی در مورد محل هزینه اقساط دریافتی نیز گفت: دریافت این اقساط منابع عمومی کشور هستند و می توانیم برنامه های توسعه کشور را با منابع عمومی به انجام برسانیم و فعالیت تیم مذاکره کننده و سیاست خارجی کشور در این زمینه قابل تقدیر است.‏
‏*** ضوابط اجرایی توزیع سبد کالا در سال ۹۳ ‏
وی در پاسخ به پرسشی در تخصیص سبد کالا در سال ۹۳ نیز، اظهار داشت: به صورت مستمر گسترش جامعه مورد هدف سبد دریافت در حال انجام است.‏
سخنگوی دولت گفت: براساس پیش بینی ها ۷۵۰ میلیارد تومان در هر مرحله توزیع سبد کالا باید هزینه می شد که این رقم به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید و از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور تامین شد.‏
وی ادامه داد: در سال ۹۳ در کنار پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان و نیازمندان به افرادی که در یک محدوده خاصی از سطح درآمدی قرار دارند، سبدهای کالایی ارایه می شود، هرچند سبد کالا به افرادی تعلق می گیرد که ثبت نام کرده و مشخص هستند.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: در این مرحله تلاش شد تا افرادی که در مرحله قبل شناسایی نشدند توسط نهادهای حمایت کننده همانند بهزیستی و کمیته حضرت امام(ره)افراد شناسایی شوند، این در حالی است که افرادی که نیازمندند و تحت پوشش این مراکز نیستند شناسایی خواهند شد و سبد کالا دریافت خواهند کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1154