معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت و تجارت:‏ دولت سرمایه گذاری لازم را در استانهای کم برخوردار انجام می دهد

0
۵۸۳ بازدید

ایرنا: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در استانهای کمتر توسعه یافته از جمله سیستان و بلوچستان سرمایه گذاریهای لازم را انجام می دهد.‏
علی یزدانی در سفر به زاهدان افزود: دولت با همکاری سازمان های توسعه ای سرمایه گذاری لازم را در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی انجام خواهد داد.‏
وی گفت: مهمترین راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیستان و بلوچستان پیگیری امور تشکلها و انجمنهای صنفی، توجه ویژه به شهرکهای صنعتی و استفاده از مزیت بازارچه های مرزی است.‏
او افزود: ظرفیت ای خالی زیادی در بخشهای صنعتی سیستان و بلوچستان وجود دارد در حالی که رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای وابسته رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاری به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای نسبی است.‏
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تلاش ما بر روانسازی قوانین و دستورالعملهای کاری و کم کردن بوروکراسیهای اداری در قالب تعامل سه قوه در زمینه اصلاح قوانین، طرحها و لوایح فضای کسب و کار تا حصول نتیجه به صورت کامل خواهد بود.‏
وی همچنین توسعه و ترویج صنعت فرش دستباف را از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و بیان کرد: در این خصوص اقدامات خوبی در سیستان و بلوچستان انجام شده است بطوری که چهار هزار بافنده در این استان آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.‏
وی تاکید کرد: در این مورد تسهیلات و مشوقهای ویژه ای در نظر گرفته شده که بطور قطع نتیجه آن توسعه بیش از پیش هنر صنعت فرش دستبافت در کشور خواهد بود.‏
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع اعضای انجمنها و تشکلهای صنعتی، معدنی، تجاری و صنفی سیستان و بلوچستان به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: انجمنها و تشکلهای صنعتی و معدنی نقش مهمی در توسعه فعالیتهای تخصصی اقتصادی در جامعه بر عهده دارند.‏
یزدانی نقش اصناف را نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در سایر سطوح لایه های جامعه مهم عنوان کرد و گفت: اصناف به عنوان واحدهای زود بازده تاثیرگذاری زیادی دارند و هم اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر ایرانی از این واحدها ارتزاق می کنند.‏
وی در ادامه به مزیتهای سیستان و بلوچستان در زمینه معدن اشاره و بیان کرد: برای اکتشاف و زمین شناسی در این استان بودجه ای معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.‏

ایرنا: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در استانهای کمتر توسعه یافته از جمله سیستان و بلوچستان سرمایه گذاریهای لازم را انجام می دهد.‏
علی یزدانی در سفر به زاهدان افزود: دولت با همکاری سازمان های توسعه ای سرمایه گذاری لازم را در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی انجام خواهد داد.‏
وی گفت: مهمترین راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیستان و بلوچستان پیگیری امور تشکلها و انجمنهای صنفی، توجه ویژه به شهرکهای صنعتی و استفاده از مزیت بازارچه های مرزی است.‏
او افزود: ظرفیت ای خالی زیادی در بخشهای صنعتی سیستان و بلوچستان وجود دارد در حالی که رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای وابسته رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاری به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای نسبی است.‏
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تلاش ما بر روانسازی قوانین و دستورالعملهای کاری و کم کردن بوروکراسیهای اداری در قالب تعامل سه قوه در زمینه اصلاح قوانین، طرحها و لوایح فضای کسب و کار تا حصول نتیجه به صورت کامل خواهد بود.‏
وی همچنین توسعه و ترویج صنعت فرش دستباف را از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و بیان کرد: در این خصوص اقدامات خوبی در سیستان و بلوچستان انجام شده است بطوری که چهار هزار بافنده در این استان آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.‏
وی تاکید کرد: در این مورد تسهیلات و مشوقهای ویژه ای در نظر گرفته شده که بطور قطع نتیجه آن توسعه بیش از پیش هنر صنعت فرش دستبافت در کشور خواهد بود.‏
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع اعضای انجمنها و تشکلهای صنعتی، معدنی، تجاری و صنفی سیستان و بلوچستان به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: انجمنها و تشکلهای صنعتی و معدنی نقش مهمی در توسعه فعالیتهای تخصصی اقتصادی در جامعه بر عهده دارند.‏
یزدانی نقش اصناف را نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در سایر سطوح لایه های جامعه مهم عنوان کرد و گفت: اصناف به عنوان واحدهای زود بازده تاثیرگذاری زیادی دارند و هم اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر ایرانی از این واحدها ارتزاق می کنند.‏
وی در ادامه به مزیتهای سیستان و بلوچستان در زمینه معدن اشاره و بیان کرد: برای اکتشاف و زمین شناسی در این استان بودجه ای معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1039