کد خبر: 1247
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری:‏‏ نرخ رشد اقتصادی کشور امسال به سه درصد می رسد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری:‏‏ نرخ رشد اقتصادی کشور امسال به سه درصد می رسد

ایرنا: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری گفت: پیش بینی می کنیم اقتصاد کشور امسال از رکود خارج شده و نرخ رشد اقتصادی از رشد منفی به رشد ۳ درصد برسد.‏
محمدباقر نوبخت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین افزود: اگرچه این عدد با رشد ۱۲ درصد مورد نظر در برنامه پنجم توسعه رقم کوچکی به نظر می رسد، اما این رقم، کشور را از رشد منفی سال های ۹۱ و ۹۲ خارج می سازد.‏
وی با اشاره به کار سخت دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی، گفت: کشور در سال های گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که سهم هر سال به طور متوسط ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار بود، اما امسال در خوش بینانه ترین حالت ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و این یعنی با یک سوم درآمد سال های گذشته باید خود را اداره کنیم.‏
این مسوول با اشاره به اجرای برنامه های توسعه ای در کشور از سال ۱۳۲۷، گفت: دو برنامه ۷ و سه برنامه ۵ ساله از این زمان تا سال ۵۷ در کشور به اجرا درآمد و پس از ۱۰ سال وقفه، از سال ۶۸ پنج برنامه توسعه ۵ ساله را نیز اجرا کردیم.‏
نوبخت با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه نیز رو به اتمام است، اظهارکرد: هنوز در این برنامه به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرده ایم.‏
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در ابتدای راه تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم، اظهارکرد: این برنامه با هدف توازن منطقه ای به اجرا درخواهد آمد.‏
نوبخت خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامه های توسعه ای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور تا افق ۱۴۰۴ است که در آن ایران باید به کشوری توسعه یافته تبدیل شده و به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه دست پیدا کند.‏
وی با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه در حالی اجرا شد که اقتصاد ما قرار بود با رشد بالای هشت درصدی پیش برود، ادامه داد: اما از سال های ۸۴ تا ۸۹ تنها چهار و نیم درصد رشد آفریدیم که این به معنای تحقق کمی بیش از نیمی از رشد مورد نظر بود و این در حالی بود که کشور منابع ارزی و ریالی بسیار بیشتری نسبت به آنچه پیش بینی می شد، به دست آورد.‏
نوبخت با اشاره به رشد منفی اقتصاد کشور در دو سال گذشته، گفت: باید تلاش زیادی کنیم تا امسال که سال چهارم برنامه پنجم توسعه است، بخشی از اهداف این برنامه را تحقق بخشیم.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه بنا بر برنامه دولت، اعتبارات عمرانی باید صرف تکمیل طرح های اولویت دار با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا شود، اظهارکرد: به خاطر محدودیت منابع، اعتبارات استانی باید به طرح هایی که نیازهای اساسی استان ها است، اختصاص یابد.‏
وی به منابع کشور برای سرمایه گذاری و خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود:۴۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی به عنوان بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و ۵۵ هزار میلیارد ریال نیز منابع استانی از جمله این منابع به شمار می روند.‏
این مسوول اعتبار ۹۰۰ هزار میلیارد ریالی مربوط به سرمایه گذاری شرکت های دولتی و ۳۵ میلیارد دلار از محل فاینانس (تامین مالی خارجی) و اعتبار ۲۰ میلیارد دلاری و ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی را نیز از دیگر منابعی خواند که کشور با استفاده از آنها امسال باید به رشد اقتصادی دست پیدا کرده و خود را از رکود خارج سازد.‏
نوبخت، اعتبارات صندوق توسعه ملی را ظرفیتی خوب برای تقویت بخش خصوصی خواند و گفت: اعلام ارقام موجودی این صندوق هنر نیست، بلکه باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، البته روی هر دلار این اعتبار باید نظارت داشته باشیم و مطمین باشیم که به سمت تولید خواهد رفت.‏