معاون اول رئیس جمهور:‏ نیازمندان به یارانه از گردونه حذف نمی شوند

0
۵۳۳ بازدید

ایرنا: معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند تصمیم گیری دولت به گونه ای است که نیازمندان به یارانه از دریافت آن حذف نخواهند شد و هر فردی که فکر می کند به یارانه نیاز دارد به آن پرداخت می شود و از گردونه حذف نخواهد شد.‏
اسحاق جهانگیری به همراه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها و جمعی از دست اندرکاران اجرای ثبت نام این مرحله از متقاضیان یارانه ها از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها بازدید کرد.‏
وی افزود: به مردم این اطمینان داده می شود که دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی ایجاد کند، انجام نمی دهد و در این زمینه براساس تدبیر و علم رفتار خواهد کرد.‏
وی با اشاره به ارتقا انواع فناوری ها در کشور، گفت: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی می توان در بسیاری از زمینه ها اقدامات لازم را انجام داد و بهره گیری از روش های دستی را از بین برد.‏
معاون اول رئیس جمهور با بیان آنکه هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های اساسی پیش روی دولت در آغاز کار بود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعادل بین منابع و مصارف انرژی بود، ضمن آنکه جلوگیری از شدت مصرف انرژی باید مدنظر قرار گیرد زیرا شدت مصرف انرژی ایران چهار برابر دنیا و مصرف سرانه نیز دو برابر است که این امر مشکلاتی را در زمینه افزایش آلایندگی و تسریع جدی در مصرف منابع و هدفمندسازی یارانه ها ایجاد کرده بود.‏
جهانگیری با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع یارانه نقدی، ادامه داد: این امر سبب شده که به نسبت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها با کسری جدی مواجه شویم.‏
وی تصریح کرد: هرچند ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد در سال برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود اما ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی کسر می شد و به همین دلیل دولت باید تمرکز ویژه ای برای هدفمندی یارانه ها داشته باشد.‏
وی با اشاره به برخی انتقادها در خصوص حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی جامعه در برخی از جلسات، گفت: برخی از منتقدین اعلام می کردند دولت برآمده از قشر مرفه است و پولداران را پایگاه دولت می دانستند و این در حالی است که رای اصلی رئیس جمهور مربوط به طبقه پایین و روستاییان بود.‏
وی درباره ارایه سبد کالا نیز گفت: سبد کالا با انگیزه امنیت غذایی در شرایط تورمی ارایه شد، در حالی که اگر کوپن های کاغذی را به جای آن ارایه می کردیم علاوه بر فساد، هزینه های جدیدی را نیز بر دولت تحمیل می کردیم.‏
معاون اول رئیس جمهور گفت: با استفاده از تجربیات گذشته قرار شد هدفمندی یارانه ها با شتاب نباشد و سه دهک بالای درآمدی را حذف نکنیم.‏
جهانگیری تصریح کرد که برخی از بانک های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره گیری از این بانک ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب های مردم در بانک هاست.‏
وی با بیان آنکه اطلاعات در اختیار دولت محرمانه ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می داند، تاکید کرد که می دانیم بهره گیری از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نیست.‏
جهانگیری گفت: بنابراین تصمیم بر این شد که از مردم درخواست شود افرادی که نیازمند یارانه نیستند و یا اینکه یارانه نقدی تاثیری اندکی بر زندگی آنها دارد، نسبت به انصراف اقدام کنند.‏
وی با بیان آنکه ، بنابراین افرادی که یارانه تنها ۱۰ درصد درآمد خانوارشان را تامین می کند، از دریافت یارانه انصراف دهند، گفت: بهتر است این خانوارها پس از ارزیابی اگر برای شان مشکلی ایجاد نمی شود از دریافت یارانه انصراف دهند.‏
جهانگیری با تشکر از افرادی که در سه روز گذشته جزو گروه های ثبت نامی بوده اند، اما ثبت نام نکرده اند، اظهار داشت: این امر افتخار بزرگی برای دولت است زیرا مردم درک می کنند که با انصراف به بخشی از مشکلات کشور در زمینه تولید، ایجاد شغل و درمان کمک می کنند و این از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‏
وی با بیان آنکه قانونگذار براساس تبصره ۲۱ قانون دولت را مکلف به ارایه یارانه به افراد نیازمند کرده است، تصریح کرد: دولت نیز مطابق قانون اقدام به ثبت نام و دریافت اطلاعات کرده است.‏

ایرنا: معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند تصمیم گیری دولت به گونه ای است که نیازمندان به یارانه از دریافت آن حذف نخواهند شد و هر فردی که فکر می کند به یارانه نیاز دارد به آن پرداخت می شود و از گردونه حذف نخواهد شد.‏
اسحاق جهانگیری به همراه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها و جمعی از دست اندرکاران اجرای ثبت نام این مرحله از متقاضیان یارانه ها از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها بازدید کرد.‏
وی افزود: به مردم این اطمینان داده می شود که دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی ایجاد کند، انجام نمی دهد و در این زمینه براساس تدبیر و علم رفتار خواهد کرد.‏
وی با اشاره به ارتقا انواع فناوری ها در کشور، گفت: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی می توان در بسیاری از زمینه ها اقدامات لازم را انجام داد و بهره گیری از روش های دستی را از بین برد.‏
معاون اول رئیس جمهور با بیان آنکه هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های اساسی پیش روی دولت در آغاز کار بود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعادل بین منابع و مصارف انرژی بود، ضمن آنکه جلوگیری از شدت مصرف انرژی باید مدنظر قرار گیرد زیرا شدت مصرف انرژی ایران چهار برابر دنیا و مصرف سرانه نیز دو برابر است که این امر مشکلاتی را در زمینه افزایش آلایندگی و تسریع جدی در مصرف منابع و هدفمندسازی یارانه ها ایجاد کرده بود.‏
جهانگیری با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع یارانه نقدی، ادامه داد: این امر سبب شده که به نسبت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها با کسری جدی مواجه شویم.‏
وی تصریح کرد: هرچند ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد در سال برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود اما ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی کسر می شد و به همین دلیل دولت باید تمرکز ویژه ای برای هدفمندی یارانه ها داشته باشد.‏
وی با اشاره به برخی انتقادها در خصوص حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی جامعه در برخی از جلسات، گفت: برخی از منتقدین اعلام می کردند دولت برآمده از قشر مرفه است و پولداران را پایگاه دولت می دانستند و این در حالی است که رای اصلی رئیس جمهور مربوط به طبقه پایین و روستاییان بود.‏
وی درباره ارایه سبد کالا نیز گفت: سبد کالا با انگیزه امنیت غذایی در شرایط تورمی ارایه شد، در حالی که اگر کوپن های کاغذی را به جای آن ارایه می کردیم علاوه بر فساد، هزینه های جدیدی را نیز بر دولت تحمیل می کردیم.‏
معاون اول رئیس جمهور گفت: با استفاده از تجربیات گذشته قرار شد هدفمندی یارانه ها با شتاب نباشد و سه دهک بالای درآمدی را حذف نکنیم.‏
جهانگیری تصریح کرد که برخی از بانک های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره گیری از این بانک ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب های مردم در بانک هاست.‏
وی با بیان آنکه اطلاعات در اختیار دولت محرمانه ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می داند، تاکید کرد که می دانیم بهره گیری از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نیست.‏
جهانگیری گفت: بنابراین تصمیم بر این شد که از مردم درخواست شود افرادی که نیازمند یارانه نیستند و یا اینکه یارانه نقدی تاثیری اندکی بر زندگی آنها دارد، نسبت به انصراف اقدام کنند.‏
وی با بیان آنکه ، بنابراین افرادی که یارانه تنها ۱۰ درصد درآمد خانوارشان را تامین می کند، از دریافت یارانه انصراف دهند، گفت: بهتر است این خانوارها پس از ارزیابی اگر برای شان مشکلی ایجاد نمی شود از دریافت یارانه انصراف دهند.‏
جهانگیری با تشکر از افرادی که در سه روز گذشته جزو گروه های ثبت نامی بوده اند، اما ثبت نام نکرده اند، اظهار داشت: این امر افتخار بزرگی برای دولت است زیرا مردم درک می کنند که با انصراف به بخشی از مشکلات کشور در زمینه تولید، ایجاد شغل و درمان کمک می کنند و این از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‏
وی با بیان آنکه قانونگذار براساس تبصره ۲۱ قانون دولت را مکلف به ارایه یارانه به افراد نیازمند کرده است، تصریح کرد: دولت نیز مطابق قانون اقدام به ثبت نام و دریافت اطلاعات کرده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1021