کد خبر: 4698
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

معاون اجرایی رئیس جمهور:دولت تلاش می کند موانع صادرات غیرنفتی را حذف کند

معاون اجرایی رئیس جمهور:دولت تلاش می کند موانع صادرات غیرنفتی را حذف کند

گروه بازار: معاون اجرايي رئيس جمهور با بيان اينکه فرصت‌هاي طلايي درآمدهاي نفتي طي دو دوره قبل و بعد از انقلاب از دست رفته است، گفت: عزم دولت رفع موانع صادرات غيرنفتي است.‏

محمد شريعتمداري در چهارمين همايش صادرات غيرنفتي با بيان اينکه دولت گذشته، متاسفانه فرصت هاي طلايي در روابط بين المللي را از دست داد، گفت: روابط بين المللي کشور در سالهاي  اخير به شدت تحت الشعاع مديريت ناکارآمد قرار گرفته بود اما در حال حاضر، دولت تلاش دارد تا با بهبود اين روابط در عرصه بين المللي، راه را براي توسعه اقتصادي کشور باز کند.‏
معاون اجرايي رئيس جمهور با بيان اينکه 700 ميليارد دلار از صادرات نفت طي ده سال اخير افزود: سفرهاي استاني دولت نشانگر اين است که در سطح داخلي نيز، بخش هاي قابل توجهي از کشور به شدت از محروميت رنج مي برند و اگرچه اقداماتي طي سال هاي اخير صورت گرفته است، اما هنوز بيکار، فقر و فساد در بخش هايي از کشور مشاهده مي شود که دولت ماموريت يافته است تا يان پديده ها را حذف کند.‏
وي با اشاره به وجود دو دوره اي طلايي در درآمدهاي نفتي طي ساليان گذشته گفت: اين دوره مربوط به دهه 40 و 50 بوده است که کشور از درآمدهاي سرشار نفتي برخوردار بود و دوره دوم نيز مربوط به ده سال اخير در کشور مي شود که متاسفانه توسعه همه جانبه عليرغم اين افزايش درآمدي صورت نگرفته است.‏
معاون اجرايي رئيس جمهور با بيان اينکه روابط بين‌المللي کشور دچار مشکل شده، گفت: صادرات غيرنفتي کشور نيز با موانع بسياري مواجه است و البته دولت برنامه دارد تا اين موانع را برطرف کند، ضمن اينکه سياستگذاري ها مبني بر اين است که توسعه صادرات غيرنفتي و تجارت بين المللي به شدت از سوي دولت و بخش خصوصي، عملياتي شود.‏