معامله ۳ بلوک در فرابورس قطعی شد

0
۴۶۵ بازدید

۱۹۱.۵ گروه بازارسرمایه : ۱۹۱.۵میلیون سهم معادل ۵.۳ درصد از سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر به قیمت پایه هر سهم ۹۰۵۹ ریال چهارشنبه جاری به صورت یکجا و نقد در بازار پایه فرابورس عرضه می شود .
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان قصد دارند، ۵.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر معادل ۱۹۱میلیون و ۵۴۱ هزار و ۱۹۲ سهم را به ارزش ۱.۷ هزار میلیارد ریال چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در بازار پایه به فروش برسانند.
 این عرضه به صورت یکجا و نقد و به قیمت پایه هر سهم ۹۰۵۹ ریال توسط کارگزاری بانک صادرات به عنوان کارگزار عرضه کننده انجام می شود.
طبق این گزارش ، معامله ۹۵ درصدی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی که به قیمت هر سهم ۱۸۳۰ریال در ۲۰فروردین ماه گذشته عرضه شده بود به قطعیت رسید.
در این میان معامله ۱۰۰هزار ورقه معادل ۵.۰۷ درصد اوراق اجاره مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران که به قیمت یک میلیون ۱۷۰هزار ریال سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه جاری عرضه شده بود قطعی شد.
از سوی دیگر بلوک ۹۵ درصدی سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به ارزش ۳۶۶.۷ میلیارد ریال که در ۲۸ اسفند ۹۲ به مزایده رفته بود هم معامله آن به قطعیت رسید.
فرابورس میزبان دو شرکت دولتی
بلوک ۴۹.۹ درصدی شرکت مهندسین مشاور نیرو شامل ۴۹۹ سهم متعلق به شرکت مادرتخصصی ساتکاب به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال در روز یکشنبه(هفتم اردیبهشت) روی میز فروش می‌رود.
بلوک ۴۹.۹ درصدی شرکت مهندسین مشاور نیرو شامل ۴۹۹ سهم متعلق به شرکت مادرتخصصی ساتکاب به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال در روز یکشنبه(هفتم اردیبهشت) روی میز فروش می‌رود.
مبلغ سپرده شرکت در این مزایده یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال تعیین شده است و خریدار می بایست ۴۰ درصد مبلغ پیبشنهادی خود را به صورت نقد تا ۲۰ روز کاری پس از قطعی شدن معامله و بقیه را به صورت قسطی تا ۲ سال پرداخت کند.
همچنین ۴۸.۲۷ درصد از سهام شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعلق دارد به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰۰ ریال روز دوشنبه هفته جاری عرضه خواهد شد.
مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال برآورد شده است که خریدار باید ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی را به صورت نقد تا ۹ روز کاری پس از قطعی شدن معامله و بقیه را به صورت قسطی در ۴ سال بپردازد.

۱۹۱.۵ گروه بازارسرمایه : ۱۹۱.۵میلیون سهم معادل ۵.۳ درصد از سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر به قیمت پایه هر سهم ۹۰۵۹ ریال چهارشنبه جاری به صورت یکجا و نقد در بازار پایه فرابورس عرضه می شود .
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان قصد دارند، ۵.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر معادل ۱۹۱میلیون و ۵۴۱ هزار و ۱۹۲ سهم را به ارزش ۱.۷ هزار میلیارد ریال چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در بازار پایه به فروش برسانند.
 این عرضه به صورت یکجا و نقد و به قیمت پایه هر سهم ۹۰۵۹ ریال توسط کارگزاری بانک صادرات به عنوان کارگزار عرضه کننده انجام می شود.
طبق این گزارش ، معامله ۹۵ درصدی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی که به قیمت هر سهم ۱۸۳۰ریال در ۲۰فروردین ماه گذشته عرضه شده بود به قطعیت رسید.
در این میان معامله ۱۰۰هزار ورقه معادل ۵.۰۷ درصد اوراق اجاره مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران که به قیمت یک میلیون ۱۷۰هزار ریال سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه جاری عرضه شده بود قطعی شد.
از سوی دیگر بلوک ۹۵ درصدی سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به ارزش ۳۶۶.۷ میلیارد ریال که در ۲۸ اسفند ۹۲ به مزایده رفته بود هم معامله آن به قطعیت رسید.
فرابورس میزبان دو شرکت دولتی
بلوک ۴۹.۹ درصدی شرکت مهندسین مشاور نیرو شامل ۴۹۹ سهم متعلق به شرکت مادرتخصصی ساتکاب به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال در روز یکشنبه(هفتم اردیبهشت) روی میز فروش می‌رود.
بلوک ۴۹.۹ درصدی شرکت مهندسین مشاور نیرو شامل ۴۹۹ سهم متعلق به شرکت مادرتخصصی ساتکاب به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال در روز یکشنبه(هفتم اردیبهشت) روی میز فروش می‌رود.
مبلغ سپرده شرکت در این مزایده یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال تعیین شده است و خریدار می بایست ۴۰ درصد مبلغ پیبشنهادی خود را به صورت نقد تا ۲۰ روز کاری پس از قطعی شدن معامله و بقیه را به صورت قسطی تا ۲ سال پرداخت کند.
همچنین ۴۸.۲۷ درصد از سهام شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعلق دارد به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰۰ ریال روز دوشنبه هفته جاری عرضه خواهد شد.
مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال برآورد شده است که خریدار باید ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی را به صورت نقد تا ۹ روز کاری پس از قطعی شدن معامله و بقیه را به صورت قسطی در ۴ سال بپردازد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1510