مطالعه نقش شکار برای شناسایی باورهای گذشتگان

0
۳۲۳ بازدید

عضو هیات علمی پژوهشکده هنر به مطالعه نقش شکار برای شناسایی باورهای گذشتگان اشاره کرد و گفت: منابع شناخت ما از دوران گذشته اندک و محدود است و ناگزیریم به آنچه که در دست داریم بسنده کرده و با رویکردهای گوناگون به معناها و تفسیرهای جدیدی دست یابیم.

به گزارش ایرنا، بررسی لایه های مختلف از نقش شکار گراز در تاق بستان بیانگر اینست که این اثر تاریخی نمادی از باورهاو اعتقادات ساسانیان بوده و در جست و جوی یافتن حیاتی جدید فارغ از بی نظمی ها است.

ندا اخوان اقدم عضو هیات علمی پژوهشکده هنر در نشست تخصصی پژوهشکده زبان شناسی ، کتیبه ها و متون با بیان این مطلب گفت : هر تصویری نیاز به خواندن و تفسیر دارد و مخاطب هر اثر در پی یافتن معنای آن است
وی با اشاره به اینکه اغلب برای هر اثر هنری چندین لایه معنایی می توان در نظر گرفت، افزود:یافتن معنی برای نقش برجسته ها که یکی از گونه های هنری به جا مانده از اعصار و قرون گذشته اند دارای پیچیدگی های خاص خودش است

وی با اشاره به پژوهش انجام شده با عنوان نقش شکارگراز در تاق بستان و لایه های تفسیری آن خاطر نشان کرد: این اثر نقش خسروی دوم را در حال شکار گراز نشان می دهد که مربوط به اواخر پادشاهی ساسانیان است.

عضو هیات علمی پژوهشکده هنر گفت :در تحقیق پیش رو با نگرشی نو و متفاوت نسبت به این موضوع پرداخته شده تا به معنای جدیدی از آن دست یابیم .

وی تصریح کرد : این نقش برجسته در سه لایه معنایی تفسیر خواهد شد و لایه اول آن چیزی است که مشهود بوده و در وهله نخست به چشم بیننده می رسد که دراین اثر همان مجلس شکار است .

به گفته اخوان اقدم، لایه دوم این پژوهش بر اساس متون مکتوب، اعم از متون ادبی همچون کتاب های پهلوی و نیز شاهنامه و منابع تاریخی سده های نخستین اسلامی بررسی می شود.

وی تصریح کرد : لایه سوم که در این اثر ،باورها و اعتقادات ساسانیان را نشان می دهد ، همان رویکرد نمادشناسانه است.

اخوان اقدم تصریح کرد : نمادها همراه با دانسته های ما از تاریخ ، فرهنگ ، اساطیر و نیز دین زرتشت ما را یاری می کنند تا معنای ژرف تری از این اثر هنری دریابیم و رمزهای فرهنگی آن را بگشاییم .

وی افزود: معنایی که در لایه های ژرف تر این اثر یافت می شود به ما نشان می دهد که این نقش برجسته نمایش تصویری از دربار پادشاه ، عقاید دینی و باورهای اسطوره های آن دوران است.

عضو هیات علمی پژوهشکده هنر خاطر نشان کرد: دراین رویکرد که به لایه های درونی اثر نفوذ می کند شاه به عنوان نماد مرکزی و نماینده اهورا مزداست که توسط نیروهای ماورایی تمامی بی نظمی ها را از بین می برد و جهان را بسوی حیات جدید و فارغ از این بی نظمی ها رهنمون می کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8219