مطالبات معوق صنعت‌ بیمه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است

0
۲۳۴ بازدید

فارس : رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مطالبات معوق صنعت بیمه، گفت: مجموع این مطالبات معوق به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
محمد ابراهیم امین ، با اشاره به معوقات شرکت‌های بیمه، اظهارداشت: مجموع مطالبات معوق شرکت‌های بیمه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه ۴۶ درصد از پورتفوی صنعت بیمه، شخص ثالث است، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این معوقات مربوط به پرداخت خسارت شخص ثالث می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی یکی از عمده‌ترین معوقات صنعت بیمه را مطالبات معوق بیمه ایران از آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران بدهکار است اما به جای پرداخت این پول با شرکت بدون مجوز آتیه ساران حافظ قرارداد بسته است.
وی تصریح کرد: در این مدت بیمه ایران ۳۵۰ میلیارد تومان خدمات که شامل بیمه آتش سوزی، شخص ثالث و بیمه خودروها و درمان کارکنان این وزارتخانه است را پرداخت کرده اما تاکنون بیمه ایران حق‌ بیمه‌ای دریافت نکرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مطالبات معوق صنعت بیمه معمولا زمانی به وجود می‌آید که بیمه‌گذار، حق بیمه خود را به شرکت بیمه‌گر نمی‌دهد و در طول سال‌های گذشته این پدیده وجود داشته است.

فارس : رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مطالبات معوق صنعت بیمه، گفت: مجموع این مطالبات معوق به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
محمد ابراهیم امین ، با اشاره به معوقات شرکت‌های بیمه، اظهارداشت: مجموع مطالبات معوق شرکت‌های بیمه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه ۴۶ درصد از پورتفوی صنعت بیمه، شخص ثالث است، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این معوقات مربوط به پرداخت خسارت شخص ثالث می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی یکی از عمده‌ترین معوقات صنعت بیمه را مطالبات معوق بیمه ایران از آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران بدهکار است اما به جای پرداخت این پول با شرکت بدون مجوز آتیه ساران حافظ قرارداد بسته است.
وی تصریح کرد: در این مدت بیمه ایران ۳۵۰ میلیارد تومان خدمات که شامل بیمه آتش سوزی، شخص ثالث و بیمه خودروها و درمان کارکنان این وزارتخانه است را پرداخت کرده اما تاکنون بیمه ایران حق‌ بیمه‌ای دریافت نکرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مطالبات معوق صنعت بیمه معمولا زمانی به وجود می‌آید که بیمه‌گذار، حق بیمه خود را به شرکت بیمه‌گر نمی‌دهد و در طول سال‌های گذشته این پدیده وجود داشته است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2913