کد خبر: 7066
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

مشکل واردات مواد اولیه غذا ارتباطی با موضوع تحریم‌ها ندارد

مشکل واردات مواد اولیه غذا ارتباطی با موضوع تحریم‌ها ندارد

دولت بدليل جو رواني حاکم بر بازار و اينکه مي‌خواهد قفسه‌هاي فروشگاه‌ها پرباشد،

تفاوتي بين جنس کم کيفيت و با کيفيت قائل نمي‌شود و اين موضوع منجر به رونق تجارت‌هاي مقطعي و گذرا شده است.‏
رئيس انجمن وارد كنندگان مواد غذايي گفت: مشکل واردات مواد اوليه غذا ارتباطي با موضوع تحريم‌ها ندارد.‏
عليرضا مناقبي، رئيس انجمن واردکنندگان مواد غذايي و عضو هيات رئيسه مجمع واردات در رابطه با شرايط واردکنندگان مواد غذايي پس از کاهش تحريم‌ها اظهار داشت: ضريب مشکلات ناشي از سوء مديريت داخلي بيش از تاثير تحريم‌ها است.‏
وي ادامه داد: نقطه ثقل مديريت واردات بايد متمرکز بر رفع ناهماهنگي‌هاي ميان دستگاه‌هاي اداري مرتبط با حوزه واردات شود.‏
مناقبي اضافه کرد: کاهش بروکراسي اداري، اعتماد به بلوغ تشکلهاي اقتصادي و به رسميت شناختن واردکنندگان شناسنامه دار بعنوان بخشي از اقتصاد کشور براي تسهيل مسير تجارت خارجي ضروري است.‏
عضو هيات رئيسه مجمع واردات با تاييد کاهش کيفيت مواد اوليه استفاده شده در صنايع غذايي اظهار داشت: استعلام‌هايي که شرکتهاي توليد کننده از واردکنندگان مواد اوليه دارند، نشان مي‌دهد رکود حاکم بر فضاي توليد سبب شده توليد کنندگان به سمت کالاي ارزان‌تر سوق پيدا کنند.‏
وي ادامه داد: دولت بدليل جو رواني حاکم بر بازار و اينکه مي‌خواهد قفسه‌هاي فروشگاه‌ها پرباشد، تفاوتي بين جنس کم کيفيت و با کيفيت قائل نمي‌شود. و اين موضوع منجر به رونق تجارت‌هاي مقطعي و گذرا شده است.‏
به گفته مناقبي، اين مسئله هم در حوزه مواد اوليه و هم در حوزه مواد غذايي فرايند شده به وضوح قابل مشاهده است.‏