کد خبر: 3570
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۳

مشمولان غایب خود را معرفی کنند در نزدیک خانه خدمت می کنند

مشمولان غایب خود را معرفی کنند در نزدیک خانه خدمت می کنند


مشمولان غایبی که خود را معرفی کنند با در نظرگرفتن شرایط آنان در نزدیکترین مراکز آموزشی محل سکونت اعزام و بکارگیری می شود.
به گزارش  مهر، سرهنگ رحمان علیدوست در این باره اظهار داشت:مشمولان غایبی که به هر دلیلی تاکنون خود را معرفی نکرده اند،باید برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شان با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.با توجه به تدابیر سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مشمولان غایبی که خود را معرفی کنند، با در نظرگرفتن شرایط آنان از نظر تاهل و.... در نزدیکترین مراکز آموزشی محل سکونت اعزام و بکارگیری خواهند شد و در صورت عدم معرفی، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی ، با تشدید محدودیتها و محرومیت های اجتماعی و عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در ادارات و کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه می شوند.
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا، خاطرنشان کرد:در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان کارخانجات ، کارگاهها ، شرکت ها ، آموزشگاه ها ، بنگاه ها ، مغازه ها ، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی که مشمولان غایب را بکارگیری کردند برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده ۶۳ مکرر همین قانون ، جهت اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای قضایی معرفی می شوند.