کد خبر: 5936
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

مشاور معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور: استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست

مشاور معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور:  استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست

ايسنا: مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت: استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد نيازمند عزم اجرا است و در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.‏

محمد کردبچه در نشست آموزشي استقرار نظام بودجه‌ريزي مبني بر عملکرد که در تالار ابن سينا برگزار شد، گفت: در سال گذشته دو اقدام مقدماتي تهيه برنامه سالانه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و هزينه‌يابي توسط چهار دستگاه انجام گرفت.‏
وي ادامه داد: ولي متاسفانه به دليل فرصت کم در سال گذشته برنامه سالانه توسط 62 دستگاه تهيه شد و هزينه‌يابي توسط 26 دستگاه به انجام رسيد.‏
کردبچه با اشاره به اينکه در سال جديد قرار بر اين شده است که بودجه‌ريزي را براي تمامي دستگاه‌ها شروع کنيم، خاطرنشان کرد: نکته مهم اين است که اين کار در کوتاه‌مدت قابل انجام نيست و نيازمند عزم اجراست.‏
مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در خصوص مهمترين مفهوم بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد گفت: برنامه اجرايي از مهمترين مفاهيم است که بحث برنامه‌هاي ميان‌مدت را با بحث برنامه‌ريزي بودجه‌هاي سالانه مرتبط مي‌کند.‏
وي در مورد ديگر مفاهيم ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند برنامه‌اي داشته باشند که خارج از حوزه عملکردشان باشد و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بايد کميت‌پذير و مبتني بر يک هدف و در راستاي نيل به آرمان‌ها باشد.‏
کردبچه ويژگي کليدي اين نظام بودجه‌اي را تخصيص اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخگويي مناسب دانست و عنوان کرد: مسئولين بايد اختيارات لازم را به مديران اجرايي واگذار کنند و سپس از آنان انتظار پاسخگويي داشته باشند.‏
کردبچه خاطر نشان کرد: مديران واحدهاي اجرايي علي‌رغم پاسخگويي به مسئولين بايد پاسخگوي عموم مردم باشند.‏
وي گفت: بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد عوامل صرفه‌جويي و اثربخشي اعتبارات را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌کند و اين نظام بين کارايي و اثربخشي تمايز قائل مي‌شود.‏
مشاور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مهمترين بحث در نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد را مديريت عملکرد خواند و گفت: شاخص‌هاي عملکردي که تعيين مي‌شود، بايد منعکس‌کننده کارايي داده‌ها، زمان مورد نياز، کيفيت کالاها و خدمات، تقاضا براي کالا و خدمات، در دسترس بودن کالا و خدمات بايد مورد توجه قرار گيرد.‏
وي با اشاره به اينکه استانداردها جايگاه مهمي در اندازه‌گيري عملکرد دارند، اظهار کرد: از اين استانداردها براي قضاوت در خصوص کيفيت داده‌ها و محصول فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي استفاده مي‌شود.‏