کد خبر: 101075
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

مشاوران از ظرفیت‌های محلی برای بازآفرینی شهری استفاده کنند

مشاوران از ظرفیت‌های محلی برای بازآفرینی شهری استفاده کنند گروه امورزیربنایی-مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گرفته است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان درباره بازآفرینی شهری بدون اعتبارات بودجه ای دولت اظهار کرد: آسیب شناسی طرح های جامع و تفصیلی شهرها نشان می دهد که توفیق کم در اجرای برنامه ها عمدتا به دلیل تهیه طرح ها و ابلاغ آن به شهرداری بدون در نظر گرفتن تراز مالی است. وی ادامه داد: امروزه شهرداری ها با وجود تمام تنگناهای موجود برای تهیه طرح های جامع و تفصیلی هرگز سراغ دولت نمی روند و از ظرفیت های شهر برای اجرای طرح ها استفاده می کنند. پژمان بیان کرد: اگر از ابتدا مشاوران مطالعات اقتصادی و اجتماعی کاملی در خصوص بافت های هدف بازآفرینی شهری انجام دهند و بر اساس آن طرح و برنامه ها را ارائه دهند و تراز بودن هزینه ها با منابع درآمدی طرح ها را کنترل کنند، این طرح ها به موفقیت می رسد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر تامین منابع برای بازآفرینی شهری ۱۴۱ هزار هکتار بافت هدف که ۲۱ میلیون نفر جمعیت کشور و ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را در خود جای داده است به عنوان تقاضا روی میز دولت قرار گرفته تا دولت از محل فروش نفت، منابع مالی مورد نیاز را تامین کند و بهبود نارسایی های زیرساختی، روبنایی و حتی ساخت واحد های مسکونی را در این محدوده ها به عهده گیرد. این امر مخصوصا در شرایطی که دشمنان تنگناهای مالی برای کشور ایجاد کرده اند، قطع به یقین امکان پذیر نیست. پژمان گفت: در حال حاضر با انجمن صنفی و جامعه مشاوران شهرساز و معمار وارد گفتگو شده ایم و از آنها کمک گرفته ایم تا طرح هایی که برای بازآفرینی محدوده ها تهیه می کنند با مطالعات عمیق اقتصادی و شناسایی ظرفیت بافت های هدف همراه باشد. وی اظهار کرد: بسیاری از مناطق هدف بازآفرینی شهری که در بافت های تاریخی و میانی قرار دارند، دارای منزلت و ظرفیت های نهفته شهری هستند و اگر امروز این مناطق از نظر اجتماعی، کالبدی و شهری در درجات پایینی قرار گرفته اند، شهرسازان می توانند با ارائه برنامه هایی منزلت اجتماعی آنها را افزایش دهند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در تهران در برخی از بهترین نقطه های شهر به دلیل نارسایی های کالبدی نظیر شبکه معابر، زیرساختی، ریزدانگی و ... شرایط نامناسبی ایجاد شده است اما می توانیم هنرمندانه و شهرسازانه اقداماتی را انجام دهیم که این مناطق به منزلت واقعی خود برسند و از مابه التفاوت ارزش افزوده ای که ایجاد می شود هم ثروت آفرینی شود و مردم برای نوسازی املاک خود انگیزه پیدا کنند و هم مدیریت شهری هزینه ای که برای بهبود این مناطق نیاز است را از داخل همین محدوده ها تهیه کند. وی با اشاره به اینکه دولت در حد محرک و پیشران می تواند در انجام پروژه ها کمک کند، اظهارکرد: مشاوران برای اقدام در ۲۷۰۰ محله از محدوده های هدف بازآفرینی شهری ملزم هستند از تمامی ظرفیت های موجود در محله ها استفاده کنند و به تدوین طرح های اقتصادی بپردازند و اگر برخی محله ها از ظرفیت کافی برخوردار نیستند از ظرفیت های سایر نقاط شهر برای بهبود وضعیت این مناطق به عنوان بخشی از پیکره شهر استفاده کنند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تصریح کرد: برای نوسازی و بهسازی محله های هدف برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار بودجه زیادی نیاز است. در حال حاضر تامین هزینه مطالعات و تهیه طرح ها در ۱۱۰ محله ضمن انعقاد قرارداد با مشاورین آغاز شده و پس از این مرحله بلافاصله سرمایه گذاران وارد اجرای طرح ها خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه اگر طرح به شکل اقتصادی و دقیق تهیه شود اتفاق ویژه ای در حوزه بازآفرینی شهری خواهد افتاد، گفت: فارغ از تنگناهای موجود اگر از اقدامات و برنامه ریزی های محلی استفاده شود و مشاورین در شهرهای مختلف با ساز و کارهای محلی طرح ها را تهیه کنند، قطعا فعالیت ها به نتیجه خواهد رسید. پژمان اظهارکرد: نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از محل صندق توسعه ملی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است و بسیاری از پروژه های پیشران آغاز شده و در این راستا یک هزار و ۵۵۰ پروژه در دست اقدام است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توزیع پروژه های بازآفرینی در سراسر کشور، گفت: تصمیم داریم برای افزایش اثربخشی منابع، پروژه ها را متمرکز کنیم و تعداد محلات کمتری را در دستور کار قرار دهیم تا آثار مثبت فعالیت ها آشکار و سپس از تجربه این پروژه ها برای سایر محلات استفاده کنیم. پژمان با اشاره به اینکه موضوع بازآفرینی با تمام حوزه ها با امور اداری و اجرایی کشور مرتبط است، خاطرنشان کرد: ما امروز می خواهیم زندگی مردم را از سکونت تا کار و فعالیت بهبود بخشیم و تمام کمبودهای زیرساختی و روبنایی را مرتفع کنیم اما این امر سلسله فعالیت هایی را می طلبد که در دستگاه های دولتی و بخش های حاکمیتی توزیع شده است. وی گفت: ما به عنوان مسئول و متولی هدایت بازآفرینی شهری، سیاست گذاری و برنامه ریزی را به عهده داریم ولی واقعیت این است که خودمان نیز باید اقدامات را با حوزه های دیگر هماهنگ کنیم. ما قطعا فعالیت ها را با هماهنگی پیش خواهیم برد اما به دلیل متمرکز نبودن اختیارات فعالیت ها زمان بر می شود و انتظاراتی که ما داریم ممکن است برآورده نشود.