کد خبر: 1823
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

مساله تعطیلی واحدهای سنگبری‎ ‎حل شد

مساله تعطیلی واحدهای سنگبری‎ ‎حل شد

پس از گذشت يک هفته از تعطيلي واحدهاي سنگبري در پي مشکلات ناشي از نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از حل اين مشکل خبر داد.‏
وي گفت: به دنبال پي گيري هاي انجام شده در چند روز گذشته در شامگاه روز شنبه 27 ارديبهشت ماه به اتفاق رئيس سازمان امور مالياتي ،نمايندگان صنعت سنگ از استان هاي قم و اصفهان و محسن صرامي نماينده خميني شهر جلسه اي در دفتر وزير اقتصاد تشکيل شد و مشکلات موجود با وزير در ميان گذاشته شد.‏
رئيس کميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در ادامه افزود:طي اين جلسه مقرر شد 10 درصد ماليات قطعي شده بر عملکرد مشاغل به عنوان ارزش افزوده دريافت شود، به عنوان مثال اگر ماليات قطعي عملکرد هر سال 10 ميليون تومان باشد مبلغ 1 ميليون تومان به عنوان ماليات بر ارزش افزوده دريافت گردد و ماليات هاي شده که قطعي نشده اند به هيئت حل اختلاف ارجاع داده شوند و حداکثر مساعدت جهت حل و فصل اختلافات موجود صورت بگيرد و همچنين  کساني که ثبت نام مي کنند به محض دادن اظهار نامه و تسويه ماليات شان، همزمان تا پايان سال 92  مفاصه حساب دريافت مي کنند.‏
فولادگر خاطر نشان کرد:آنچه که در اين توافق از اهميت ويژه اي برخوردار است بخشش جرائم تا سقف 100 درصد براي مودياني که به تکاليف خود عمل نموده اند.علاوه براين پرونده هاي قطعي شده واحدهاي سنگبري به منظور طرح شکايت در هئيت موضوع ماده 251 مکرر مطرح مي شوند.‏
رضا احمدي رئيس انجمن سنگبران اصفهان و از حاضران در اين جلسه ضمن تاکيد بر پايبندي صنعت سنگ به اجراي قوانين گفت: ما خود را ملزم به اجراي قانون و توافق ياد شده مي دانيم زيرا تمامي خواسته ما از ابتدا تجديد نظر در روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بود وزير محترم اقتصاد در اين جلسه تاکيد بسياري بر اجراي توافق ياد شده داشتند ما هم اميدواريم اين تفاهم زمينه ساز رونق روز افزون در صنعت سنگ شود. ‏