مزیت های راه اندازی بورس بازیافت

0
۴۹۱ بازدید

ایسنا : مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران به ناهنجاری‌های صنعت بازیافت اشاره کرد و گفت: این بازار نیاز به مدیریت دارد تا سرمایه‌گذاران با احساس امنیت بیشتری وارد شوند که امیدواریم با حمایت دولت و اجرایی کردن بورس بازیافت داد و ستد در قالب منظمی انجام شود.
محمدهادی حیدرزاده عدم حمایت از صنعت بازیافت را یکی از مشکلات این صنعت دانست و افزود: حمایت‌های حاکمیتی موضوعی است که می‌تواند رونق این صنعت و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور نقش داشته باشد .
وی با بیان اینکه اگر هزینه حمل و نقل یکی از مسائل مهم صنعت بازیافت است، اظهار کرد: استقرار صنایع بازیافت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ضعیفی دارد درحالی‌که این صنایع دارای شاخص‌ها و استانداردهای زیست محیطی و فاقد آلودگی خواهند بود.
حیدرزاده ادامه داد: با توجه به این‌که صنایع بازیافت سازگار با محیط زیست هستند از نظر ما باید مجوز استقرار داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را داشته باشند تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری راغب شود. البته برای این کار نیاز به مصوبات قانونی در دولت و مجلس و طی‌کردن مراحل اداری داریم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران به ناهنجاری‌های صنعت بازیافت اشاره کرد و گفت: این بازار نیاز به مدیریت دارد تا سرمایه‌گذاران با احساس امنیت بیشتری وارد شوند که امیدواریم با حمایت دولت و اجرایی کردن بورس بازیافت داد و ستد در قالب منظمی انجام شود.
حیدرزاده افزود: صنعت بازیافت برای کشوری همچون ایران با این حجم زباله پتانسیل پوشش منطقه را دارد چرا که در حال حاضر بیشتر خریداران محصولات بازیافتی خارجی هستند و این بازار نیاز به مدیریت دارد و باید جایگاه خود را در نظام اقتصادی پیدا کند.

ایسنا : مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران به ناهنجاری‌های صنعت بازیافت اشاره کرد و گفت: این بازار نیاز به مدیریت دارد تا سرمایه‌گذاران با احساس امنیت بیشتری وارد شوند که امیدواریم با حمایت دولت و اجرایی کردن بورس بازیافت داد و ستد در قالب منظمی انجام شود.
محمدهادی حیدرزاده عدم حمایت از صنعت بازیافت را یکی از مشکلات این صنعت دانست و افزود: حمایت‌های حاکمیتی موضوعی است که می‌تواند رونق این صنعت و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور نقش داشته باشد .
وی با بیان اینکه اگر هزینه حمل و نقل یکی از مسائل مهم صنعت بازیافت است، اظهار کرد: استقرار صنایع بازیافت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ضعیفی دارد درحالی‌که این صنایع دارای شاخص‌ها و استانداردهای زیست محیطی و فاقد آلودگی خواهند بود.
حیدرزاده ادامه داد: با توجه به این‌که صنایع بازیافت سازگار با محیط زیست هستند از نظر ما باید مجوز استقرار داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را داشته باشند تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری راغب شود. البته برای این کار نیاز به مصوبات قانونی در دولت و مجلس و طی‌کردن مراحل اداری داریم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران به ناهنجاری‌های صنعت بازیافت اشاره کرد و گفت: این بازار نیاز به مدیریت دارد تا سرمایه‌گذاران با احساس امنیت بیشتری وارد شوند که امیدواریم با حمایت دولت و اجرایی کردن بورس بازیافت داد و ستد در قالب منظمی انجام شود.
حیدرزاده افزود: صنعت بازیافت برای کشوری همچون ایران با این حجم زباله پتانسیل پوشش منطقه را دارد چرا که در حال حاضر بیشتر خریداران محصولات بازیافتی خارجی هستند و این بازار نیاز به مدیریت دارد و باید جایگاه خود را در نظام اقتصادی پیدا کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1778