مرکل اصلاحات مالی ایتالیا و فرانسه را ناکارآمد خواند‏

0
۳۳۴ بازدید

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

روز یکشنبه، با انتقاد از فرانسه و ایتالیا، اصلاحات مالی انجام شده در این دو کشور را ناکارآمد دانست.‏
به گزارش خبرگزاری فرانسه وی افزود: کمیسیون اروپا تاریخی را تعیین کرده است که فرانسه و ایتالیا تا آن تاریخ باید تدابیر اضافی را انجام دهند.‏
وی افزود: این امر قابل توجیه است زیرا هر دو کشور در روند انجام اصلاحات هستند، اما کمیسیون همچنین در گزارشی بروشنی اعلام کرده است آنچه باید تا آن تاریخ انجام پذیرد، باز هم کافی نیست و ناکارامد است.‏
اتحادیه اروپا ماه گذشته به کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک سه ماه دیگر وقت داد تا کسری بودجه خود را کاهش دهند اما در همان حال هشدار داده بود که اگر نتوانند هزینه های خود را کاهش دهند یقینا باید تدابیر تنبیهی را تحمل کنند.‏
کمیسیون اروپا که شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست، بشدت از فرانسه انتقاد و اعلام کرد پاریس در کاهش کسری بودجه پیشرفت جزیی و ناچیزی داشته است.‏
فرانسه باید کسری بودجه خود را به کمی بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵برساند، در حالیکه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کسری بودجه باید ۳ درصد باشد.‏
دولت فرانسه میزان رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۴ میلادی ۰.۴ درصد و میزان کسری بودجه را ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است.‏
برغم آن که فرانسه در بودجه ۲۰۱۵ میلادی خود صرفه جویی ۲۱ میلیارد یورویی را لحاظ کرده ، میزان کسری بودجه را ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که به دلیل فاصله قابل توجه با تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا مجبور شد این میزان را به ۴.۱برساند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7788