مردم برای خرید خودرو قدری تامل کنند

0
۵۰۰ بازدید

گزارش کمیته سه نفره درباره قیمت خودرو طی ۱۵ روز به مجلس ارائه می شود

عضو کمیته سه نفره مجلس برای بررسی قیمت های جدید خودور با بیان اینکه گزارش نهایی این کمیته ظرف ۱۵ روز به مجلس ارائه می شود گفت: توصیه ام به خریداران خودرو این است که برای خرید قدری تامل کنند‎.‎
علی علیلو در گفت و گو با ایرنا گفت: بعد از اعلام قیمت های جدید خودرو توسط شورای رقابت چند روز قبل جلسه ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور رییس شورای رقابت تشکیل شد‎.‎
وی افزود: در این نشست قرار شد کمیته سه نفره نمایندگان در قالب نشست های مشترک به بررسی مستندات و استدلال های دو طرف بپردازند‎.‎عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین جلسه کمیته سه نفره با شورای رقابت عصر روز گذشته برگزار شد و اطلاعاتی را در اختیار رییس و کارشناسان شورای رقابت قرار دادیم‎.‎
نمایده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه روز گذشته هم اشکالات فرمول قیمت گذاری شورای رقابت اثبات شد و اعضای شورا هم به این نتیجه رسیدند که اعداد و ارقام و قیمتها در فرمول آنها واقعی نیست‎.‎نماینده مردم شبستر در پاسخ به این سوال که فرمول اعمال شده شورای رقابت درباره قیمت خودرو چه کاستی های دارد گفت: فرمول شورای رقابت بیشتر به درد کارهای بازرگانی می خورد نه تولید و از سوی دیگر با این فرمول در دو سه مورد اعداد به صورت دوبله حساب می شود و آقایان شورای رقابت متوجه این مسئله نبودند‎.‎
علیلو با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته (سه شنبه) کمیته سه نفره مجلس با شورای رقابت این مسئله اثبات شد، گفت: محاسبه دوبله برخی اعداد همان چیزی است که قیمت ها را متورم کرده و افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو را به مردم تحمیل می کند‎.‎
وی با بیان اینکه البته خودروسازان به این موضوع واقف هستند اما بروز نمی دهند، تصریح کرد: آقای شیوا و همکارانشان متوجه این مسئله نبودند و قسمت اعظم جلسه روز سه شنبه این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کارشناسان محترم این شورا آن را پذیرفتند‎.‎
رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پاسخ به این سوال که کدام موارد در فرمول شورا به صورت دوبله محاسبه شده است گفت:اعضای شورای رقابت فکر می کردند هزینه های مالی و هزینه های سربار حساب نشده است در حالی که این هزینه ها محاسبه شده است در واقع به نوعی تورم دو بار حساب شده است‎.‎

گزارش کمیته سه نفره درباره قیمت خودرو طی ۱۵ روز به مجلس ارائه می شود

عضو کمیته سه نفره مجلس برای بررسی قیمت های جدید خودور با بیان اینکه گزارش نهایی این کمیته ظرف ۱۵ روز به مجلس ارائه می شود گفت: توصیه ام به خریداران خودرو این است که برای خرید قدری تامل کنند‎.‎
علی علیلو در گفت و گو با ایرنا گفت: بعد از اعلام قیمت های جدید خودرو توسط شورای رقابت چند روز قبل جلسه ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور رییس شورای رقابت تشکیل شد‎.‎
وی افزود: در این نشست قرار شد کمیته سه نفره نمایندگان در قالب نشست های مشترک به بررسی مستندات و استدلال های دو طرف بپردازند‎.‎عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین جلسه کمیته سه نفره با شورای رقابت عصر روز گذشته برگزار شد و اطلاعاتی را در اختیار رییس و کارشناسان شورای رقابت قرار دادیم‎.‎
نمایده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه روز گذشته هم اشکالات فرمول قیمت گذاری شورای رقابت اثبات شد و اعضای شورا هم به این نتیجه رسیدند که اعداد و ارقام و قیمتها در فرمول آنها واقعی نیست‎.‎نماینده مردم شبستر در پاسخ به این سوال که فرمول اعمال شده شورای رقابت درباره قیمت خودرو چه کاستی های دارد گفت: فرمول شورای رقابت بیشتر به درد کارهای بازرگانی می خورد نه تولید و از سوی دیگر با این فرمول در دو سه مورد اعداد به صورت دوبله حساب می شود و آقایان شورای رقابت متوجه این مسئله نبودند‎.‎
علیلو با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته (سه شنبه) کمیته سه نفره مجلس با شورای رقابت این مسئله اثبات شد، گفت: محاسبه دوبله برخی اعداد همان چیزی است که قیمت ها را متورم کرده و افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو را به مردم تحمیل می کند‎.‎
وی با بیان اینکه البته خودروسازان به این موضوع واقف هستند اما بروز نمی دهند، تصریح کرد: آقای شیوا و همکارانشان متوجه این مسئله نبودند و قسمت اعظم جلسه روز سه شنبه این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کارشناسان محترم این شورا آن را پذیرفتند‎.‎
رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پاسخ به این سوال که کدام موارد در فرمول شورا به صورت دوبله محاسبه شده است گفت:اعضای شورای رقابت فکر می کردند هزینه های مالی و هزینه های سربار حساب نشده است در حالی که این هزینه ها محاسبه شده است در واقع به نوعی تورم دو بار حساب شده است‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3740