کد خبر: 119022
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹

مردانه ایستادیم اما نامردی هم کم ندیدیم!

مردانه ایستادیم اما نامردی هم کم ندیدیم!

سجاد بهزادی- دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی؛

مشاور روحانی در پی شکست ترامپ توئیت کرد: «ایرانیان مردانه ایستادند تا آن نامرد رفتنی شد.» رئیس جمهورهم قبل از مشاور خود گفته بود: «سختی که در این سه سال به مردم و دولت وارد شد را در تاریخ سراغ ندارم.»

روحانی و مشاورش درست می گویند؛ درسالهای گذشته تاکنون چنان سختی بر مردم گذشت که در تاریخ سابقه نداشته است. این مردم ایستادند و نجیبانه با فقر و ناکارآمدی اجزای این سیستم ساختند وسوختند تا ترامپ رفت.

ما مردانه ایستادیم تا رفتن ترامپ؛ اما نامرد هم کم ندیدیم. کسانی که از دارو و درمان ما هم سوء استفاده کردند و گاهی از نامردی ترامپ هم حتی جلوتر بودند. از برخی بستگان مقامات دولتی گرفته تا مافیایی که در گوشه وکنار کشور با سلامت مردم دلالی می کردند.بسیاری از ما اگر در مقابل ترامپ آمریکا مردانه ایستادیم اما در مقابل خیانت های ترامپ های نامرد وطنی کمرمان خم شد. مایحتاج روزانه ما در انبارهای آنها احتکار شد تا ما از گرسنگی شرمنده فرزندان خود باشیم.

ما در برابر ترامپ مردانه ایستادیم واکنون کار ترامپ تمام شده است؛ اما هنوز نامردانی هستند که کالای ضروری جامعه را، انبار انبار، احتکار می کنند تا در وقت مناسب روانه بازار سیاه شود و یا به هدف کسب منافع بیشتر به صورت قانونی و یا غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر شود و ناگهان کامیون های به صف شده آنها درشبکه های مجازی زخم جامعه را تازه تر می کرد.

ما مردانه ایستادیم اما از مردانگی، مقاومت و نجابت ما سوء استفاده شد. بسیاری از کشورهای دیگر با کمترین سختی که بر آنها می رود زبان فریاد اعتراض و انتقادشان دنیا را خراب می کند. اما ما صبر پیشه کردیم تا به این نقطه از تاریخ رسیدیم. خواستگاه ترامپ،سرمایه داری وحشی و لجام گسیخته بود که بی پروا جهان را به چالش کشیده بود. او رفت اما لجام گسیختگی قیمت های کالاهای ما با ترامپ های داخلی باقی مانده است.

ما در برابر تحریم ها مردانه ایستادیم اما بی کفایتی ها وبی برنامگی های داخلی انگیزه بیشتر ایستادن را از ما گرفته است. شما اکنون از ملتی که به قدر تمام تاریخ در این سه سال سختی تحمل کرده است چه انتظاری دارید؟ اگر حضور بایدن را فرصت می دانید نکند فرصت سوزی شود با این تصور که ما چهار سال دیگر نیز این سختی را تحمل می کنیم. می خواهیم تحمل کنیم ولی باور کنید نمی توانیم. وقتی شما در کنترل ارز کشور و ترامپ های داخلی و نیازهای ابتدایی و ضروری مردم که برخی ازآنها هیچ ارتباطی به غرب وشرق ندارد نمی توانید کاری کنید، از ما چه انتظاری دارید؟

به قول شاعر: ما عهد کنانیم و وفا می داریم / وین دوست چرا عهد و وفا می شکند

ما در برابر جنگ اقتصادی و تحریم آمریکا مردانه ایستادیم اما بی کفایتی و ناکارآمدی در داخل کاری کرد شب را تا صبح انتخابات آمریکا را بیشتر از دیگر جوامع دنبال کنیم و در انتظار فرشته نجاتی از همان سرزمین باشیم! شاید که از سختی ها کمی به در آییم. طبیعی است فرشته نجات ما در هیچ سرزمینی نیست؛ اما با رفتن ترامپ قیمت ارز و سکه همان قدر پایین آمد که شما مدت هاست می خواهید آن را پایین بیاورید اما وعده ها عملی نشد و بر زمین ماند.

ما مردانه در برابر جنگ سخت اقتصادی که غرب بر ما تحمیل کرد ایستادیم اما به سادگی هرچه تمام تر به خودروی بی کیفیت وطنی باختیم و در جاده ها مردیم. شما به پاداش ایستادگی ما حتی نتوانستید یک خودرو با کیفیت به ما تحویل دهید و حتی ارابه مرگتان را با چند برابر قیمت به ما فروختید.

هرچه بیشتر در این جنگ ایستادگی کردیم، فقر زندگی مان را فرا گرفت و اگر هم اندک درآمدی داشتیم نمی دانستیم در غم لقمه ای نان باشیم یا پوشک بچه های خردسال مان. فروش نفت به صفر رسید و بخش مهمی از بودجه اداره کشور هم با جیب ما تنظیم می شد و چند برابر یارانه ای که به دهک های کم درآمد داده می شد از جامعه باز ستانده می شود. ما در عین فقر به غایت عزت آن فکر می کردیم. اگر می توانید فقر را از عزت هر ایرانی بگیرید قبل از آنکه به فرمایش امام علی(ع) ایمانش نیز از دست برود.

ما نه تنها در سخت ترین جنگ اقتصادی که ترامپ بر ما تحمیل کرد ایستادگی کردیم بلکه در جنگ نابرابر دیگری با کرونا قرار گرفتیم؛ روز به روز کشته هایمان بیشتر می شد و عملکرد شما تاکنون نتوانسته است مردن ها را کنترل کند.شما در تهیه یک انسولین معمولی درمانده شدید و از طرفی وعده تهیه واکسن کرونا برای ما می دهید! با این وضعیت چگونه انتظار هست مردانگی و ایستادگی ملت دائمی بماند.

طبقه متوسط در هر جامعه طبقه ای است که شاخص رفاه و دمکراسی با وضعیت این طبقه سنجیده می شود. پیام این طبقه که به لطف شما اکنون تا کف جامعه نزول کرده روشن است؛ آنگونه که فرید زکریا می گوید: «درست است که ما به لحاظ سیاسی و نظامی همچنان در جهانی با تنها یک ابر قدرت به سر می بریم.اما در سایر ابعاد اقتصادی، صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی قدرت در حال جابه جایی و فاصله گرفتن از سلطه امریکایی است.» مفهوم حرف زکریا این است که نباید ما خود را در جهان ضدآمریکایی ببینیم و دائم در حال تنش باشیم .ما در بسیاری از موارد در حال گام نهادن به جهانی پساآمریکایی هستیم که مردمان بسیار در نقاط بسیاری زندگی می کنند و فرصتهای زیادی روزانه خلق می شود.

ما نمی خواهیم فرزند سرزمین فرصت های سوخته باشیم؛ کارآیی سیستم را به جایی برسانید که ما هم بتوانیم بدون اضطراب و التهاب بخشی از پروسه مثبت «جهانی شدن» باشیم، با دنیا در تعامل باشیم و گرایش های فردپرستانه داخلی را پرو بال ندهیم تا هر ایرانی صاحب یک زندگی آرام باشد؛ و گرنه دیگر توان تکیده این جامعه مناسب تکیه گاه هیچ دولت یا ملتی نخواهد بود.