مذاکره با ۱۸ شرکت اروپایی و آسیایی برای اکتشاف نفت و گاز

0
۲۴۲ بازدید

در پی وجود پتانسیل منابع هیدروکربوری جدید در غرب کشور

به منظور سرمایه‌گذاری برای اکتشاف این منابع با ۱۸ شرکت آسیایی و اروپایی مذاکراتی انجام شده است‎.‎
هرمز قلاوند، مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به وجود ۳۴ طاقدیس در استان لرستان که باید مورد مطالعات وحفاری های زمین شناسی قرار گیرند،‌ تاکید کرد: پتانسیل منابع هیدروکربوری در این استان به اثبات رسیده که در این راستا تاکنون هشت مورد از این طاقدیس ها مورد مطالعه قرار گرفته و این در حالی است که دو مورد از آنها نفتی و شش مورد دیگر گازی اعلام شده است‎.‎
به گفته او در این راستا مطالعات ژئو فیزیکی و قرار دادهای متقابلی با شرکت های خارجی در این زمینه انجام شده است‎.‎
قلاوند با تاکید بر این که از حضور سرمایه گذاران در این بخش در استان لرستان استقبال خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام شده به سرمایه گذاران در این بخش اطمینان داده می شود که سرمایه آنان در کنار سود بسیار خوب حفظ خواهد شد و از مرحله اکتشاف تا توسعه و تولید حمایت خواهند شد‎.‎
وی تصریح کرد: تاکنون با ۱۸ شرکت نفتی خارجی دراین زمینه مذاکره شده که دو شرکت از این مجموع آسیا یی و ۱۶ شرکت دیگر اروپایی است‎. ‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8920