کد خبر: 96138
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مطرح کرد: توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی آب شرب

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مطرح کرد: توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی آب شرب گروه سرزمین ایران all.around.iran@jahaneghtesad.com مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی آب شرب با هدف تامین پایدار در دستور کارقرارگرفت چرا که در حال حاضر آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر در استان اصفهان از طریق یک سامانه آبرسانی انجام می شود هاشم امینی به توسعه تجهیزات و استفاده از تکنولوژی در امر آبرسانی در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ۱۲۶ باب شیرخانه روی خطوط اصلی انتقال با هدف کنترل بیشتر بر توزیع آب احداث شد. این در حالیست که توسعه و تکمیل سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی عملیاتی گردید وی ادامه داد:راه اندازی ۶۰ ایستگاه دارای قابلیت مانیتورینگ و صدور فرمان مرکزی و ۴۰انشعاب دارای: عملگر برقی با قابلیت فرمان اتوماتیک دبی، فشار یا هر دو پارامتر به منظور تله متری شبکه توزیع آب شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت . رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه تحلیل شبکه های توزیع و استخراج مدلهای بهسازی هیدرولیکی و زون بندی شبکه های توزیع ، ارتقای بهره وری را در بر دارد تصریح کرد: با بهسازی هیدرولیکی و زون بندی شبکه های توزیع راند مان تولید آب افزایش می یابد که در نهایت موجب افزایش بهره وری در تامین آب میشود که در این زمینه برروی ۲۰۰ حوضچه کنترل فشار مطالعات جامع هیدرولیک انجام شد وی ادامه داد: ۶۸ ایستگاه کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی در شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ راه اندازی شد . تا توزیع آب در سطح استان عادلانه توزیع شود هاشم امینی اعلام کرد: طراحی و تجهیز ۴دستگاه دیزل ژنراتور پرتابل به ظرفیت KVA 2400 به منظور ایجاد امکان استفاده سیار ، ایجاد ظرفیت KVA 27771 پتانسیل برق اضطراری در سطح استان از طریق تجهیز ۷۵ دستگاه دیزل ژنراتور از دیگر اقدامات در راستای تامین آب شرب در مواقع اضطراری می باشد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: پایش کیفی شبکه توزیع آب با استقرارایستگاه های کنترل کیفی برای چهار پارامتر اساسی کلر ، کدورت هدایت الکتریکی ، پی اچ انجام می شود . وی به دیگر تدابیری که منجر به تامین پایدار آب شرب در استان اصفهان می شود پرداخت و اظهار داشت: پیگیری تکمیل و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، شناسایی منابع تامین آب جدید در سطح استان ، پیگیری سیاست استفاده از ظرفیت شبکه های موازی(دو شبکه ای) در شهرهای خاص،توسعه و استقرار آب شیرین کن در مناطقی که دارای منابع آبی با EC بالااز جمله مواردی است که بسیار موثر در تامین پایدار آب شرب در اصفهان بزرگ است.