کد خبر: 6861
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۳

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خبر داد: سه شاخص جدید بورسی در آستانه گرفتن مجوز

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خبر داد:  سه شاخص جدید بورسی در آستانه گرفتن مجوز

قالیباف اصل در خصوص شاخص‌های جدید نیز گفت: شاخص‌های مختلفی از جمله قیمت، وزنی، غیر وزنی پیشنهاد شده که بعد از مصوبه شورا عملی خواهد شد.


حسن قالیباف اصل  با اشاره به اینکه زمینه رونق بورس شروع شده است، اظهار داشت: در این شرایط شرکت‌‌ها رغبت به عرضه اولیه خواهند داشت، شرکت‌هایی که در بورس می‌آیند، باید شرایط پذیرش بورس را داشته باشند که در این صورت قابل پذیرش و عرضه خواهند بود.مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه 10 درصد شرکت سیدکو عرضه می‌شود، تصریح کرد: در تابلوی دوم بورس پذیرفته شده است و سرمایه آن 40 میلیارد تومان است.

قالیباف اصل در خصوص شاخص‌های جدید نیز گفت: این شاخص‌ها به شورای بورس پیشنهاد دادیم که باید تأیید نهایی شود و اگر مجوز داده شود، عملی خواهد شد.وی افزود: شاخص‌های مختلفی از جمله قیمت، وزنی، غیر وزنی پیشنهاد شده که بعد از مصوبه شورا عملی خواهد شد.مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه روی ابزارهای جدید مالی کار می‌کنیم، بیان داشت: ایجاد صندوق پروژه یا صندوق ساختمان و زمین جزء ابزارهای جدید است.قالیباف اصل یادآور شد: ابزار اختیار معامله نیز مد نظر است که در بازار بسیار پیچیده بوده و مزیت بیمه‌ای دارد که مکانیزم آن را بازار تعیین می‌کند. اکنون اختیار معامله رو به بالا باز است، اما کف آن را این موضوع تهیه می‌کند که در حال حاضر نرم افزار توسط یک شرکت تهیه خواهد شد.