کد خبر: 10551
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی ها:سیاست‌های جدید بخشی از تعاونی‌هاورشکسته‌اند

مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی ها:سیاست‌های جدید بخشی از تعاونی‌هاورشکسته‌اند

یک مقام مسئول در وزارت کار

با بیان اینکه دولت در زمینه واگذاری امور تصدی گری به تعاون کوچکترین تردیدی ندارد گفت: ضعف های مدیریتی باعث ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شده است.‏
به گزارش مهر، حمداله رستمی با بیان اینکه تعاون نهضتی است که در بیشتر کشورها توسعه یافته است گفت: ارتباطات شبکه ای بین سطوح مختلف تعاونی ها در کشور باید شکل بگیرد.‏
مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه بر شکل گیری و گسترش ارتباطات شبکه ای بین سطوح مختلف تعاونی ها تاکید کرد و افزود: مدیریت گوهر گمشده در بخش تعاون است.‏
وی با اشاره به اینکه معاونت امور تعاون وزارت تعاون برای حمایت از این بخش اقتصاد شکل گرفته است بیان داشت: ضروری است امور تصدی گری ها به بخش تعاون به نحو احسن انجام شود.‏
رستمی در خصوص اینکه همکاری بین این دستگاه با اتاق ها و اتحادیه های سراسر کشور به چه شکل بوده است ادامه داد: در دستگاه آموزش تعاون تاکنون همکاری نظام مندی با اتاق های تعاون شکل گرفته و امیدواریم به همین شکل ادامه یابد.‏
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه این دستگاه آمادگی دارد امکانات و شرایط لازم را برای امور آموزش در زمینه تصدی گری تعاونی ها و اتحادیه ها در اختیار آنها قرار دهد تاکید کرد: هر چه این آمادگی بیشتر و زیرساخت ها فراهم باشد، نتیجه مطلوب تری به دست خواهد آمد.‏
وی در خصوص همکاری بین بخش آموزش وزارت تعاون با اتاق ها و اتحادیه های سراسر کشور اظهارداشت: تعاون یعنی همکاری و اگر همکاری وجود داشته باشد، مشکلات آسان تر حل خواهد شد و ما به این ارزش ها و اصول اعتقاد داریم و همکاری آثار قابل توجهی خواهد داشت از جمله اینکه هم افزایی به وجود خواهد آمد.‏
رستمی تصریح کرد: در صورتی که تعاونگران در بحث آموزش احساس نیاز بکنند، ما در خدمتشان هستیم و این موضوع جزو اولویت های ما قرار دارد. در امر واگذاری تصدی گری ها کوچکترین تردیدی نداریم و باید در خصوص این موضوع سیاست های بلندمدتی توسط خود تعاونی ها انجام شود.‏