کد خبر: 165266
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰

مدیریت پویای روابط اقتصادی زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مدیریت پویای روابط اقتصادی زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مرتضی ابراهیمی

مديريت روابط اقتصادي خارجي كشور با توجه به جايگاه آن در اثربخشي برنامه‌هاي اقتصادي داخلي مي تواند نقشي تعيين كننده را ايفا نمايد. برخي پروژه ها و برنامه هاي اجرايي روابط اقتصادي خارجي اگر چه در وهله نخست در چارچوبي داخلي، دوجانبه يا چند جانبه تعريف مي شوند اما ماهيت برنامه و پروژه به گونه اي است كه ظرفيت تبديل شدن به يكي از جهت گيري‌ها و برنامه‌هاي تحول‌زا در مجموعه روابط اقتصادي خارجي و به تبع آن اقتصادي ملي را داراست.

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق بیان داشت: اين برنامه‌ها اگرچه در چارچوبي داخلي در تعامل چند دستگاه يا نهاد با يكديگر و يا بين‌المللي تعريف مي‌شوند اما حوزه تاثيرگذاري آنها از روابط اقتصادي با يك يا چند كشور فراتر رفته و كليت روابط اقتصادي خارجي جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن برنامه‌هاي اقتصادي كشور را در سطحي وسيع، متاثر مي سازند.

این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت: ارزش اين گونه جهت گيري‌ها و برنامه‌ها بسيار فراتر از ظاهر محدود آنها بوده و بايد با اولويتي به مراتب بالاتر نسبت به برنامه‌هاي متعارف و عادي روابط اقتصادي خارجي مورد توجه قرار گيرند. در واقع با اولويت گذاري بر اجراي برنامه هاي روابط اقتصادي خارجي، مي توان به گونه اي عمل کرد كه تاثيرات و گستره برنامه داخلي وسيع تر و موثرتر باشد.

محمدی گفت: مديريت كلان روابط اقتصادي خارجي نمي تواند بدون ارتباط با مديريت كلان روابط سياسي و راهبردی تعريف و به اجرا درآيد. به عبارت بهتر روابط اقتصادي خارجي يك جزء از كل الزامات نظام بين الملل، الزامات كلان راهبردي كشور و الزامات كلان روابط خارجي سياسي و بين المللي كشور است. بنابراين براي ورود به مبحث برنامه ريزي روابط اقتصادي خارجي ابتدا بايد الزامات كلي و راهبردي نظام بين الملل را شناخت و سپس بر اساس آن روابط اقتصادي خارجي كشور را برنامه ريزي و مديريت نمود به عنوان مثال ارائه راهكار صرفا اقتصادي براي مقابله جمهوري اسلامي ايران با فشارهاي تحريمي، قبل از ارائه تصويري روشن از وضعيت كلي حاكم بر بازار انرژي جهان، آخرين شرايط حاكم بر روابط قدرت هاي بزرگ با يكديگر، تحولات راهبردي پيراموني جمهوري اسلامي ايران و... كارايي لازم را نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراين نگاه راهبردي به جهان و محيط پيراموني كشور همراه با تحولات سريع آن لازمه اوليه هر نوع برنامه ريزي موفق روابط اقتصادي خارجي است. برنامه روابط اقتصادي خارجي در صورتي در دستيابي به اهداف خود موفق عمل خواهد کرد كه اولا به ملاحظات راهبردي فوق الاشاره به هنگام تدوين آن توجه شده باشد و ثانيا از انعطاف پذيري لازم جهت تغيير و چرخش در هنگام بروز تغيير در ملاحظات راهبردي بين المللي و منطقه اي برخوردار باشد. با اين نگاه، وجود يك هسته فكري براي رصد دائمي تحولات كلان جهاني و منطقه اي در كنار مجموعه مديريتي روابط اقتصادي خارجي ضرورتي غير قابل چشم پوشي است.

 این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت: اين هسته فكري، تحقق اهداف كلان كشور را به عنوان عوامل ثابت؛ مد نظر قرار داده و بصورت مداوم با توجه به تحولات و تغييرات كلان و راهبردي جهاني و منطقه اي، بهينه ترين راهكارها در عرصه روابط اقتصادي خارجي كشور را براي تحقق اهداف مذكور پيشنهاد مي نمايد. بنابراین، در صورت برنامه ريزي منسجم  با هدف هدایت و توسعه روابط اقتصادی خارجي كشور به منظور مديريت بهتر و كاراتر آن در هر دو زمينه مديريت شوك هاي خارجي و كسب موقعيت برتر مي توان گام های موثري در  زمينه جذب سرمایه گذاری خارجی برداشت.

این تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور توسعه روابط اقتصادی خارجي باید اقدامات زیر صورت گیرد: اولین اقدام ایجاد مجامع و تشكل هاي علمي ـ تحقيقاتي غير دولتي در مبحث روابط اقتصادي خارجي و بهره برداري از فرصت حضور سازمان يافته آنها است و دومین اقدام، ساماندهي و باز تعريف مجموعه فعاليت هاي در حال فعالیت براي جذب سرمايه ها و منابع خارجي و ارائه طرحي جامع براي حمايت از تلاش هاي دستگاه هاي اجرايي ذيربط به عنوان بخشي مكمل مجموعه ظرفيت هاي مالي سرمايه اي كنوني كشور است.

وی با اشاره به این که سومین اقدام توسعه تجارت، هدفمندتر ساختن كمك هاي رسمي توسعه اي دولت است، گفت: این اقدام موجب خواهد شد تا این كمكها را به عنوان ابزاري قدرتمند در خدمت توسعه ملي و روابط اقتصادي خارجي در نظر بگیریم.

محمدی با اشاره به این که چهارمین اقدام تعريف مجدد و شفاف سازي امتيازات روابط اقتصادي خارجي كشور با سایر كشورها است، گفت: ارائه اطلس روابط اقتصادي خارجي و ايجاد ساز و كار بهره برداري به‌هنگام از آنها عامل توسعه تجارت خارجی خواهد شد.

وی افزود: پنجمین اقدام، تعريف و رسميت بخشيدن به روابط وزارت امور خارجه با بازيگران اصلي غير دولتي و حضور فعالانه تر جمهوري اسلامي ايران در مناسبات اقتصادي بين المللي است.

وی ششمین اقدام توسعه تجارت را بهبود روابط اقتصادی دانست و بیان داشت: برنامه هماهنگی روابط با دفاتر شركت هاي خارجي کشورهای همسایه مستقر در تهران و شروع كار ديپلماسي عمومي و اقتصادي از مركز با كمك بازيگران مختلف عرصه روابط اقتصادي خارجي در داخل كشور  خواهد بود.

محمدی در پایان آخرین اقدام را فعال‌تر ساختن شركت سرمايه‌ذاري خارجي ايران دانست و گفت: ايجاد نهادهاي تخصصي سرمايه‌گذاري در مجموعه روابط اقتصادي خارجي كشور با توجه به شرايط نوين و بازنگري جامع روابط ميان نهادهاي سرمايه گذاري‌دولتي و خصوصي با بانكهاي و موسسات بيمه‌اي ضرروی است.

برچسب ها : اقتصاد ایران