مدیریت و رهبری در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور

0
۳۶۴ بازدید

مریم سادات کاظمی تربقان – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

امروزه مدیریت، به خصوص در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور به موازات پیچیده‌تر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی، اهمیت بیشتری یافته است. حتی در بسیاری از کسب و کارهای

کارآفرینانه فن‌آور محور به دلیل خلاقیت ها و نوآوری‌هایی که لازمه‌ی این کسب و کارهاست، مدیریت آموزشی نیز مورد نیاز و لزوم برای بحث در چارچوب این کسب و کارها قرار گرفته است تا از این رهگذر مدیریتی مناسب برای دانش سازمانی کارکنان فراهم آید. این خود در حالی است که تغییرات شگرف و بی سابقه که در اقتصاد، سیاست، علم وتکنولوژی به خصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف وکارکردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از گذشته شده است.

به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه ای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شده اند، با اثربخشی وکارآیی قادر به انجام وظایف و کارکردهای محوله خواهند بود و بنابراین کارآفرینان در حوزه‌های فن‌آوری بالا نیز برای موفقیت در دنیای پر رقابت کسب و کار و ایجاد مزیت رقابتی در حیطه‌ی موضوع کسب و کار خویش بایستی این مهم را بیش از گذشته در نظر داشته باشند. زیرا صلاحیت و کیفیت کار مدیران کارآفرین در این نوع کسب و کارها از نظر مهارت های مدیریتی، یکی از مهمترین عوامل استمرار موفقیت آنان است. در این راستا مدیران کارآفرین برای داشتن کارایی لازم، همچنین نیازمند کسب مهارت‌های اساسی بوده که این مهارت ها و توانایی ها فعالیت های مدیران را در شغل خود، و در خارج از محیط شغلی آنان، کارآمد و اثربخش می سازد. همچنین وجود آنها برای نیل به بهره وری سازمان ضروری بوده و از دگر سو تسلط برآنها به مدیران رضایت بیشتری می دهد و آنها را مطمئن می سازد که در مسیر پیشرفت و ترقی در حال حرکت هستند.‏
مهارت‌های مورد نیاز مدیران را به صورت فنی، انسانی و ادراکی می‌توان طبقه‌بندی کرد. در این میان مهارت فنی  یعنی دانایی و توانایی در انجام وظایف خاص که لازمه ی آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شود. مدیران، معمولاً این مهارت‌ها را طی دوره‌های کارآموزی فرا می‌گیرند؛ نظیر دانش، روش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی و غیره. ویژگی بارز این مهارت این است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت. مهارت انسانی  منظور دارا بودن توانایی و قدرت کار کردن با مردم، در انجام کار به وسیله‌ی آنان است. در این نوع از مهارت، مدیران قادرند انگیزه‌های کارکنان را دریابند و از محرک‌ها و نیازهای آنان در رهبری مؤثر بهره گیرند. مهارت ادراکی  یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد در سیستم است. مدیران واجد این مهارت به دریافت اطلاعات و تحلیل مسایل سازمان پرداخته و با توجه به اهداف سازمان به تهیه ی طرح‌ها و ارائه راه‌ حل‌ها بپردازند.‏
‏ بنابراین، مدیران و رهبران کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور با توجه به ویژگی‌های خاص این کسب و کارها بایستی دارای تواناییها و مهارتهای خاصی باشند تا بتوانند به طور اثر بخش و کارآمد وظایف خود را انجام داده و در عین حال که هدف، مدیران در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور نیز بایستی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی فرایندها باشد از دگر سو بایستی با تکیه بر نوآوری مجموعه بتوانند به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان خویش بوده و به یک مزیت رقابتی دست پیدا کنند.‏
برنامهریزی، عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیت ها، امکانات و وسایل برای تحقق اهداف. لذا داشتن طرح و برنامه نیاز اساسی کسب و کارهای کارآفرینانه می‌باشد.‏
سازماندهی، یعنی جریان نظم و ترتیب دادن به کار و فعالیت، تقسیم و تکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی میباشد. مدیر در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور بایستی هماهنگیهای لازم را بین افراد و واحدهای مختلف به وجود آورد .‏
هدایت، رهبری در مدیریت، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایف محوله است. لذا یک مدیر در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور بایستی با برقراری ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار و فعالیت را در آن ها به وجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید.‏
هماهنگی، به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه امکانات و منابع مادی و انسانی و همچنین فعالیت‌ها، که برای رسیدن به هدف سازمان ضرورت دارد.‏
نظارت و کنترل، نظارت و کنترل، فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است. برای آن که معلوم شود آیا هدف های سازمان تحقق پیدا کرده یا نه، یک مدیر خوب در یک کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور ابتدا ملاک ها و روش های سنجش عملکرد را تعیین می کند و آن گاه بر عملکردها نظارت و آنها را اندازه گیری می کند و در ادامه نتایج حاصله را مقایسه و در پایان، برای تصحیح عملکردها اقدام می نماید .‏
یکی دیگر از وظایف عمومی یک رهبر در کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی فن‌آور محور، برقراری ارتباط مناسب با افراد سازمان است که میبایست ضمن روشن نمودن هدف، پیام ها را بدون ابهام ارسال نموده وهمواره قابلیت پذیرش ومیزان اثرگذاری آن را از سوی مخاطبان مورد بررسی قرار دهد. مهمترین وظیفه یک رهبر در اینگونه کسب و کارها ، هدایت جریان کارآفرینی به ویژه تسهیل جریان رشد و پرورش همکاران خویش است. که بخش مهمی از فرایند یاددهی – یادگیری، بستگی به ماهیت ارتباطات و میزان یادگیری اعضای سازمان وی دارد.‏
maryamsadat.kazemitorbaghan@chmail.ir

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6461