مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ایران معاون انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی شد ‏

0
۴۳۰ بازدید

گروه بازار: محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گزارش داد: در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ مطابق با ۶ تیرماه۱۳۹۳ انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی” ‏UFI‏ ” طی نامه ای که به تائید حسابرس خارجیUFI،شرکت ‏SOFIDEEC‏ ، رسیده است ؛ دکتر حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به مدت سه سال به عنوان معاون دفتر منطقه ای خاورمیانه و آفریقا انتخاب گردید.‏

این گزارش حاکی است: طبق اعلام مدیرکل ‏UFI‏ آغاز رسمی فعالیت ایشان در این سمت از زمان کنگره ‏UFI‏ در بوگوتای کلمبیا که در تاریخ ۲۹ اکتبر تا، اول نوامبر ۲۰۱۴ برابر با ۷ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳ برگزار میشود انجام خواهد شد.‏
همچنین مدیر کل و کمیته اجرائی ‏UFI‏ نیز ضمن آرزوی موفقیت ، تبریکات صمیمانه خود را به جهت انتخاب ایشان به این مقام ابراز نموده اند.‏
شایان ذکر است: اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی” ‏UFI‏ “درحال حاضر دارای ۶۴۱ عضو در سراسر جهان میباشد و این اولین بار است که بعد از گذشت ۳۸ سال از عضویت کشورمان در این اتحادیه چنین پستی به نماینده ایران اعطا می شود.‏
از مهمترین وظایف دفاتر منطقه ای ‏UFI‏ می توان به موارد زیر اشاره نمود: بررسی مشکلات خاص صنعت نمایشگاهی در منطقه و تبادل نظر پیرامون چگونگی رفع آنها، ترغیب کشورهای منطقه به همکاری با یکدیگر در امور مرتبط با نمایشگاه ها، تلاش به منظور ارتقای سطح تخصص سازمانهای نمایشگاهی و افراد شاغل در این رشته در چهارچوب برنامه های آموزشی ‏UFI، کمک به اعضای جدید ‏UFI‏ و آموزش آنها به گونه ای که بتوانند مسئولیتهای خود را به نحو احسن انجام دهند، ارائه پیشنهادهای لازم به اعضای هیات مدیره ‏UFI، توسعه فعالیتهای نمایشگاهی در منطقه و ارائه رهنمود یا مشورتی به مدیرعامل ‏UFI‏ در خصوص کلیه فعالیتهای که برای پیشرفت نمایشگاهها در منطقه باید انجام گیرد.‏

گروه بازار: محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گزارش داد: در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ مطابق با ۶ تیرماه۱۳۹۳ انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی” ‏UFI‏ ” طی نامه ای که به تائید حسابرس خارجیUFI،شرکت ‏SOFIDEEC‏ ، رسیده است ؛ دکتر حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به مدت سه سال به عنوان معاون دفتر منطقه ای خاورمیانه و آفریقا انتخاب گردید.‏

این گزارش حاکی است: طبق اعلام مدیرکل ‏UFI‏ آغاز رسمی فعالیت ایشان در این سمت از زمان کنگره ‏UFI‏ در بوگوتای کلمبیا که در تاریخ ۲۹ اکتبر تا، اول نوامبر ۲۰۱۴ برابر با ۷ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳ برگزار میشود انجام خواهد شد.‏
همچنین مدیر کل و کمیته اجرائی ‏UFI‏ نیز ضمن آرزوی موفقیت ، تبریکات صمیمانه خود را به جهت انتخاب ایشان به این مقام ابراز نموده اند.‏
شایان ذکر است: اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی” ‏UFI‏ “درحال حاضر دارای ۶۴۱ عضو در سراسر جهان میباشد و این اولین بار است که بعد از گذشت ۳۸ سال از عضویت کشورمان در این اتحادیه چنین پستی به نماینده ایران اعطا می شود.‏
از مهمترین وظایف دفاتر منطقه ای ‏UFI‏ می توان به موارد زیر اشاره نمود: بررسی مشکلات خاص صنعت نمایشگاهی در منطقه و تبادل نظر پیرامون چگونگی رفع آنها، ترغیب کشورهای منطقه به همکاری با یکدیگر در امور مرتبط با نمایشگاه ها، تلاش به منظور ارتقای سطح تخصص سازمانهای نمایشگاهی و افراد شاغل در این رشته در چهارچوب برنامه های آموزشی ‏UFI، کمک به اعضای جدید ‏UFI‏ و آموزش آنها به گونه ای که بتوانند مسئولیتهای خود را به نحو احسن انجام دهند، ارائه پیشنهادهای لازم به اعضای هیات مدیره ‏UFI، توسعه فعالیتهای نمایشگاهی در منطقه و ارائه رهنمود یا مشورتی به مدیرعامل ‏UFI‏ در خصوص کلیه فعالیتهای که برای پیشرفت نمایشگاهها در منطقه باید انجام گیرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3092