کد خبر: 5765
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

محیط کسب و کار در زمستان ۹۲ اندکی بهتر از پاییز

محیط کسب و کار در زمستان ۹۲ اندکی بهتر از پاییز


گروه تولید: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۲ را مورد پایش قرار داد.‏

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور تهیه ومنتشر می شود. این گزارش ها ، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارائه می کند. بر اساس پاسخ ۲۸۳ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش ، برآیند(میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۲ ، ۷۵/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است که اندکی بهتر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۲ (با میانگین ۸۹/۵ ) است. همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۱ با میانگین ۹۳/۵ از ۱۰ ) بهتر ارزیابی شده است.‏
این ارزیابی نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، مجموعا ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی زمستان ۱۳۹۲ همچنان در وضعیت بدتر از متوسط (۷۵/۵ از ۱۰ ) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" ، "ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی" و " بی ثباتی در قیمت مواد اولیه" مجموعا بدتر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند. همچنین مولفه های "ضعف زیرساخت های تامین برق" ، "ضعف زیرساخت های حمل و نقل" و "تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار" نسبت به سایر مولفه ها در زمستان ۱۳۹۲ بهتر ارزیابی شده اند.‏
تشکل های اقتصادی استان های البرز، مازندران، آذربایجان غربی و ایلام ، به ترتیب با میانگین ارزیابی ۱۵/۷ ، ۷۶/۶ ، ۷۴/۶ و ۷۲/۶ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های گیلان ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان و یزد به ترتیب با میانگین ارزیابی ۸۷/۴ ، ۳۱/۵ ، ۳۹/۵ و ۴۰/۵ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۲ ارائه کرده اند.