کد خبر: 2946
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۳

محیط‎ ‎‏‌زیست و صنعت دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند

محیط‎ ‎‏‌زیست و صنعت دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسي موضوعات مشترك سازمان محيط زيست با بخش صنعت، معدن وتجارت با بيان اين مطلب، افزود: يك درصد توليد ناخالص ملي ناشي از فعاليت‌هاي معدني است و با برنامه‌ريزي و تلاش مضاعف مي‌توانيم آن را به 5 درصد برسانيم‎.‎

به گفته نعمت‌زاده؛ البته براي كشوري كه ادعاي فراواني ذخاير معدني را داشته اين ميزان بسيار كم بوده و مي‌بايست با رعايت اصولي فني و زيست محيطي سهم فعاليت‌هاي معدني را در توليد ناخالص ملي بالا ببريم‎.‎
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان كرد: 3 درصد زمين هاي كشور در آن عمليات بهره‌برداري معدن و نيز 4 درصد در بخش اكتشافات معدني استفاده شده است‎.‎
وي در ادامه يادآور شد: حدود يك و هشت دهم درصد منابع آب كشور در بخش صنعت و 92 درصد در حوزه كشاورزي و چيزي حدود 7 درصد مابقي در مصارف خانگي كشور مصرف مي‌شود‎.‎
نعمت‌زاده در ادامه اعلام داشت: ارتباطات و تعاملات بسيار مناسبي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي تحت پوشش با سازمان محيط زيست وجود داشته و مي‌بايست ادامه يافته بطوري كه امروز مي‌توان به جرأت اذهان داشت كه در هر واحد و سازمان تحت پوشش اين وزارتخانه 3 الي 5 نفر كارشناس‎ HSE ‎فعاليت مي‌نمايند‎.‎
نعمت‌زاده در پايان گفت: مديريت پسماندها و مديريت منابع انساني در حوزه محيط زيست در واحدهاي صنعتي و معدني امري الزامي است‎.‎
برپا اين گزارش؛ در اين نشست "دكتر معصومه ابتكار" معاون رييس‌ محترم جمهور و رييس سازمان محيط زيست گفت: رشد اقتصادي ملازم با ملاحظات زيست محيطي است و اين رشد مي‌بايست بدون آلودگي محيط زيست، تخريب منابع طبيعي، آلودگي هوا و اتمام سفرهاي آبهاي زيرزميني صورت گيرد‎.‎
معاون رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه ما نيازمند انقلابي در بخش مديريت مصرف آب و انرژي در كشور هستيم وگرنه نمي‌توانيم پاسخگوي نياز نسل آينده فرزندانمان باشيم‎.‎
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در دولت  پيگيري موضوع اقتصاد سبز با رعايت جدي ملاحظات زيست محيطي مطرح است و هرگونه توليد و كارآفريني مي‌بايست با اين رويكرد صورت گيرد‎.‎
ابتكار با بيان اينكه محيط زيست و صنايع و معادن كشور جملگي بر يك كشتي سوار هستيم، گفت: دغدغه همه ما رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، رفع بيكاري و بهبود وضع معيشت مردم است. اما بايد رعايت ملاحظات زيست محيطي، رعايت الگوي مصرف آب و پرهيز از بهره‌كشي گسترده از طبيعت همانند كشورهاي پيشرفته دنيا به رشد اقتصادي قابل قبول نايل آييم‎.‎
وي در ادامه يادآور شد: فعاليت‌هاي صنعتي و معدني مي‌بايست خود را با اقتصاد كم آب معطوف نموده و قبل از ايجاد شهرك صنعتي ابتدا مسايل زيست محيطي و مميزي آب و انرژي دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتي و ادامه توليد نماييم‎.‎