محیط‎ ‎‏‌زیست و صنعت دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند

0
۵۱۶ بازدید

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی موضوعات مشترک سازمان محیط زیست با بخش صنعت، معدن وتجارت با بیان این مطلب، افزود: یک درصد تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت‌های معدنی است و با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توانیم آن را به ۵ درصد برسانیم‎.‎

به گفته نعمت‌زاده؛ البته برای کشوری که ادعای فراوانی ذخایر معدنی را داشته این میزان بسیار کم بوده و می‌بایست با رعایت اصولی فنی و زیست محیطی سهم فعالیت‌های معدنی را در تولید ناخالص ملی بالا ببریم‎.‎
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: ۳ درصد زمین های کشور در آن عملیات بهره‌برداری معدن و نیز ۴ درصد در بخش اکتشافات معدنی استفاده شده است‎.‎
وی در ادامه یادآور شد: حدود یک و هشت دهم درصد منابع آب کشور در بخش صنعت و ۹۲ درصد در حوزه کشاورزی و چیزی حدود ۷ درصد مابقی در مصارف خانگی کشور مصرف می‌شود‎.‎
نعمت‌زاده در ادامه اعلام داشت: ارتباطات و تعاملات بسیار مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تحت پوشش با سازمان محیط زیست وجود داشته و می‌بایست ادامه یافته بطوری که امروز می‌توان به جرأت اذهان داشت که در هر واحد و سازمان تحت پوشش این وزارتخانه ۳ الی ۵ نفر کارشناس‎ HSE ‎فعالیت می‌نمایند‎.‎
نعمت‌زاده در پایان گفت: مدیریت پسماندها و مدیریت منابع انسانی در حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی و معدنی امری الزامی است‎.‎
برپا این گزارش؛ در این نشست “دکتر معصومه ابتکار” معاون رییس‌ محترم جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت: رشد اقتصادی ملازم با ملاحظات زیست محیطی است و این رشد می‌بایست بدون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و اتمام سفرهای آبهای زیرزمینی صورت گیرد‎.‎
معاون رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه ما نیازمند انقلابی در بخش مدیریت مصرف آب و انرژی در کشور هستیم وگرنه نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز نسل آینده فرزندانمان باشیم‎.‎
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در دولت  پیگیری موضوع اقتصاد سبز با رعایت جدی ملاحظات زیست محیطی مطرح است و هرگونه تولید و کارآفرینی می‌بایست با این رویکرد صورت گیرد‎.‎
ابتکار با بیان اینکه محیط زیست و صنایع و معادن کشور جملگی بر یک کشتی سوار هستیم، گفت: دغدغه همه ما رسیدن به رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود وضع معیشت مردم است. اما باید رعایت ملاحظات زیست محیطی، رعایت الگوی مصرف آب و پرهیز از بهره‌کشی گسترده از طبیعت همانند کشورهای پیشرفته دنیا به رشد اقتصادی قابل قبول نایل آییم‎.‎
وی در ادامه یادآور شد: فعالیت‌های صنعتی و معدنی می‌بایست خود را با اقتصاد کم آب معطوف نموده و قبل از ایجاد شهرک صنعتی ابتدا مسایل زیست محیطی و ممیزی آب و انرژی دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتی و ادامه تولید نماییم‎.‎

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی موضوعات مشترک سازمان محیط زیست با بخش صنعت، معدن وتجارت با بیان این مطلب، افزود: یک درصد تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت‌های معدنی است و با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توانیم آن را به ۵ درصد برسانیم‎.‎

به گفته نعمت‌زاده؛ البته برای کشوری که ادعای فراوانی ذخایر معدنی را داشته این میزان بسیار کم بوده و می‌بایست با رعایت اصولی فنی و زیست محیطی سهم فعالیت‌های معدنی را در تولید ناخالص ملی بالا ببریم‎.‎
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: ۳ درصد زمین های کشور در آن عملیات بهره‌برداری معدن و نیز ۴ درصد در بخش اکتشافات معدنی استفاده شده است‎.‎
وی در ادامه یادآور شد: حدود یک و هشت دهم درصد منابع آب کشور در بخش صنعت و ۹۲ درصد در حوزه کشاورزی و چیزی حدود ۷ درصد مابقی در مصارف خانگی کشور مصرف می‌شود‎.‎
نعمت‌زاده در ادامه اعلام داشت: ارتباطات و تعاملات بسیار مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تحت پوشش با سازمان محیط زیست وجود داشته و می‌بایست ادامه یافته بطوری که امروز می‌توان به جرأت اذهان داشت که در هر واحد و سازمان تحت پوشش این وزارتخانه ۳ الی ۵ نفر کارشناس‎ HSE ‎فعالیت می‌نمایند‎.‎
نعمت‌زاده در پایان گفت: مدیریت پسماندها و مدیریت منابع انسانی در حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی و معدنی امری الزامی است‎.‎
برپا این گزارش؛ در این نشست “دکتر معصومه ابتکار” معاون رییس‌ محترم جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت: رشد اقتصادی ملازم با ملاحظات زیست محیطی است و این رشد می‌بایست بدون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و اتمام سفرهای آبهای زیرزمینی صورت گیرد‎.‎
معاون رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه ما نیازمند انقلابی در بخش مدیریت مصرف آب و انرژی در کشور هستیم وگرنه نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز نسل آینده فرزندانمان باشیم‎.‎
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در دولت  پیگیری موضوع اقتصاد سبز با رعایت جدی ملاحظات زیست محیطی مطرح است و هرگونه تولید و کارآفرینی می‌بایست با این رویکرد صورت گیرد‎.‎
ابتکار با بیان اینکه محیط زیست و صنایع و معادن کشور جملگی بر یک کشتی سوار هستیم، گفت: دغدغه همه ما رسیدن به رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود وضع معیشت مردم است. اما باید رعایت ملاحظات زیست محیطی، رعایت الگوی مصرف آب و پرهیز از بهره‌کشی گسترده از طبیعت همانند کشورهای پیشرفته دنیا به رشد اقتصادی قابل قبول نایل آییم‎.‎
وی در ادامه یادآور شد: فعالیت‌های صنعتی و معدنی می‌بایست خود را با اقتصاد کم آب معطوف نموده و قبل از ایجاد شهرک صنعتی ابتدا مسایل زیست محیطی و ممیزی آب و انرژی دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتی و ادامه تولید نماییم‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2946