کد خبر: 2672
تاریخ انتشار: ۰۱ تیر ۱۳۹۳

محورهای ۱۵ گانه تحقیق و تفحص از بانک‌هامشخص شد

محورهای ۱۵ گانه تحقیق و تفحص از بانک‌هامشخص شد

گروه بازارپول:طراح تحقیق و تفحص از بانک‌ها گفت: در تحقیق و تفحص از بانک‌ها بیش از مچ‌گیری، به دنبال آسیب‌شناسی هستیم

ایرج ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طراح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در خصوص این تفحص به تسنیم گفت: دوستان اشکالات محتوایی نسبت به درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌ها داشتند که با توضیحاتی که دادم، راضی شدند و قرار است این درخواست به زودی به کمیسیون ارجاع شود.
وی با بیان اینکه این درخواست با عنوان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری ارائه شده، افزود: هدف از درخواست این تفحص، کمک به دولت و مجلس است و بیش از آنکه به دنبال مچ‌گیری باشیم، به دنبال آسیب‌شناسی هستیم و قصد داریم به بانک‌ها کمک کنیم. طراح تحقیق و تفحص از بانک‌ها خاطرنشان کرد: در درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری اهداف 15 گانه‌‌ای در نظر گرفته شده که به این شرح است:
1- پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن
2- میزان دقیق معوقات، مشکوک الوصول،‌ سر رسید شده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک
3-  نسبت توزیع منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید،‌خدمات، ساختمان و ... به تفکیک بانک و سنوات پنج ساله
4- میزان جمع‌آوری سپرده‌ها در طول 5 ساله
5- میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل  و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سود بر اصل دربانک‌ها و عدم تسویه وام در زمان جلوتر و یا گرفتن سود سال‌هایی که فرا نرسیده است
6- اصل سود سپرده‌ها در طول پنج سال به تفکیک
7-  میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر
8-  علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج
9- علت هزینه‌های غیرضرور برای ساخت و دکوراسیون و ... بانک‌ها و محل تامین آن
10-  علت توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از مصادره شرکت‌ها
11-  کیفیت عمل بانک‌ها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان
12-  اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی
13-  علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانک‌ها و کیفیت به کارگیری کارشناسان متناسب با ایده‌ها و طرح‌های جدید و دانش متناسب با آن
14-  علت عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار
15-  علت قبض و بسط شعب در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق شهری.