محمدرضا رضائی نژاد: تعاونی های نسل جدید، راهگشای مردمی سازی اقتصاد

تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور در کنار دولت و بخش خصوصی در بسیاری از برهه های حساس گره گشای مشکلات اقتصادی بوده است. استفاده از روحیه مشارکت و همراهی در فرهنگ تعاون و بهره مندی از تجمیع سرمایه های خرد جهت فعالیت های کلان در راستای رشد و پیشرفت اقتصاد، از مزایای مهم اقتصاد تعاونی می باشد. امروزه مدل های جدیدی در عرصه تعاون به ظهور رسیده اند که با هدف مردمی سازی اقتصاد، به دنبال مشارکت حداکثری نهادهای حقیقی و حقوقی می باشند. در این مسیر، آشنايي دقيق با شيوه‌هاي تأمين منابع مالي و مدیریتی و به کارگیری روش های کارآفرینی ارزش زا در همکاری بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، می تواند عاملی مهم در تعریف این مدل های جدید تعاونی گردد.