کد خبر: 11215
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

محصولات کانی غیرفلزی درصدر تقاضای صنعتگران

محصولات کانی غیرفلزی درصدر تقاضای صنعتگران

گروه توليد: آمار جوازهاي تاسيس صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد که در 9 ماهه امسال در مجموع 12 هزار و 646 جواز تاسيس، صادر شده که بيشترين آن مربوط به گروه ساير محصولات کاني غيرفلزي بوده است‎.‎

در اين مدت ميزان جوازهاي تاسيس صادره براي ساير محصولات کاني فلزي 2055 مورد بوده که پيش بيني 9647 ميليارد تومان سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال 40 هزار و 603 نفر در اين بخش شده است‎.‎
ان در حالي است که تعداد جواز تاسيس هاي اين بخش و ايجاد اشتغال آن در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 20 درصد کاهش داشته است‎.‎
اما پس از اين گروه، مواد غذايي و آشاميدني ها بيشترين تعداد جوازهاي تاسيس صادر شده در سه فصل ابتدايي سال 1393 را داشته اند که بر اساس آمار 1703 جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري 10 هزار و 841 ميليارد تومان در اين مدت براي اين گروه صادر شده است‎.‎
همچنين قرار است اين تعداد جوازهاي تاسيس در گروه مواد غذايي 55 هزار و 556 نفر شغل در کشور ايجاد کند و اين در شرايطي است که ميزان جوازهاي تاسيس صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط هشت درصد اما پيش بيني اشتغال ايجاد شده بيش از 30 درصد افزايش يافته است‎.‎
سومين گروهي که بيشترين جواز تاسيس صادره در اين مدت را به خود اختصاص داده، گروه محصولات از لاستيک و پلاستيک بوده است که 1320 جواز تاسيس در اين مدت براي اين گروه صادر شده است‎.‎
پيش بيني سرمايه گذاري در اين جوازها 5840 ميليارد تومان و اشتغال ايجاد شده توسط آن 23 هزار 744 نفر تخمين زده شده است که به رغم کاهش پنج درصدي جوازهاي تاسيس نسبت به سال قبل اشتغالزايي آن 15 درصد افزايش خواهد داشت‎.‎
همچنين گروه ساير فعاليت هاي خدمات مهندسي و محصولات فلزي فابريکي نيز به ترتيب با تعداد جوازهاي تاسيس 1033 و 886 مورد در رده هاي بعد قرار مي گيرند‎.‎
به اين ترتيب در 9 ماهه ابتداي امسال بيشترين تعداد جواز تاسيس صادر شده متعلق به گروه ساير محصولات کاني غيرفلزي است و بيشترين رشد پيش‌بيني سرمايه‌گذاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته را گروه محصولات از توتون و تنباکو به خود اختصاص داده اند‎.‎
همچنين ميزان کل پيش بيني اشتغال 304 هزار نفر است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 15.7 درصدي را نشان مي دهد. بيشترين پيش بيني اشتغال در 9 ماهه امسال در رشته فعاليت محصولات غذايي و آشاميدني‌ها است که متوسط اشتغال اين گروه در هر واحد 32.6 نفر برآورد شده است‎.‎
بيشترين پيش‌بيني سرمايه‌گذاري نيز در اين مدت به ارزش 15 هزار و 483 ميليارد تومان در گروه ساخت مواد و محصولات شيميايي بوده است‎. ‎