محرومیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت از داشتن کارت بازرگانی

0
۳۳۸ بازدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرد:

محرومیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت از داشتن کارت بازرگانی

گروه بازار

bazar@jahaneghtesad.com

به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت و خودداری از صدور و تمدید کارت برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

به گزارش جهان اقتصاد، در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در جهت صیانت از حقوق دولت این بخشنامه صادر شده است.

بخشنامه ۶ بندی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی بدین شرح است، از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.

متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد شوند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار و یا محل سکونت) را اطلاع‌رسانی نمایند.

متقاضیان می‌بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تأیید شده باشد.

مقتضی است رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تأیید نباشد خودداری کنند.

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها می‌بایست چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالت‌نامه تام‌الاختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بند (۶) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.

مسئولیت رعایت آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارنده حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آیین‌نامه‌های تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و …، آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و …) به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران است که بایستی به تأیید روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14098