کد خبر: 4442
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

مجلس حامی مذاکرات هسته ای‌است

مجلس حامی مذاکرات هسته ای‌است


رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ارتباط هرچه بيشتر دستگاه ديپلماسي با همسايگان گفت: در مجلس فضاي کلي حمايت از وزارت خارجه به خصوص در بحث هسته اي است.
به گزارش مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در خارج از کشور که امروز در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: از ظريف و دستگاه ديپلماسي و سفرا که اين روزها کارهاي ارزشمندي انجام مي‌دهند تشکر مي کنم، آقاي ظريف به خاطر مسايل هسته اي اين روزها سرش شلوغ است و همچنين به علت مسايل منطقه اي بار زيادي را به دوش مي کشد.
وي با تاکيد بر اينکه شرايط اقتصادي کشور اقتضا مي‌کند از ديپلماسي فعالي برخوردار باشيم، گفت: وزير امور خارجه کار حرفه اي را دنبال مي‌کند و وضعيت وزارت خارجه به عنوان يک وزارتخانه استراتژيک امروز اهميت بيشتري پيدا کرده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي از ارزيابي از شرايط داخلي کشور گفت: در بعد سياست داخلي همگرايي در کشور بهتر شده است و شرايط هموارتر و روابط قوا صميمانه تر و سنجيده تر شده است.
وي افزود: البته آرا و نظرات متفاوت است و گاهي نظرات تند است ک اين طبيعي است اما آرامش در داخل بيشتر شده است.
لاريجاني ادامه داد: با مجموعه شرايط منطقه و نابساماني هاي اقتصادي در داخل بايد از خيل مسايل فرعي گذشت و به اجماع داخلي بهاي بيشتري داد.
وي تاکيد کرد: روند سياست داخلي مثبت است و اجماع داخلي در بحث هسته اي ديده مي‌شود.
رئيس مجلس با اشاره به اين که در بخش اقتصادي در بعضي امور رو به پيشرفت هستيم اما در بعضي نقاط نواقصي ديده مي شود يادآور شد: در کل به سمت اصلاح امروز اقتصادي پيش مي رويم و وضعيت به هم ريخته گذشته در حال اصلاح است. در موضوع تورم سياست هاي دولت و مجلس تا حد خوبي جواب داده و شتاب تورم کنترل شده است.
وي با اشاره به بحث هدفمندي يارانه ها و با بيان اين که در اين بخش گام هاي نظام يافته اي برداشته شده است، گفت: بي انضباطي قبلي در بخش يارانه ها رفع شده و منابع براي هدفمندي يارانه ها تا حد زيادي معادل آن چيزي است که خرج مي‌شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با مثبت دانست عملکرد دولت در وضعيت بهداشت گفت: تا حد زيادي وضعيت اقتصادي کشور قابل پيش بيني شده و نوسانات غيرقابل کنترل مرتفع شده است و شاهد ثبات در نرخ ارز هستيم.
به گفته وي در زمينه رکود در بازار به ويژه در حوزه صنعت با مسايل جدي روبرو هستيم که تا حدي کم کاري در اين حوزه وجود دارد و بانکها بايد نواقص خود را در اين زمينه رفع کنند.
وي همچنين به مساله کمبود آب و عدم آب آشاميدني در شش هزار روستاي کشور اشاره کرد و گفت: بايد براي مساله کمبود آب راه حل هاي جدي اي را پيگيري کرد و براي روستاها منابع قابل توجهي در نظر گرفته شده که مقام معظم رهبري نيز با آن مساعدت کردند.
لاريجاني در ادامه سخنانش به فربه شدن بي رويه بخش هاي اجرايي کشور اشاره کرد و گفت: همچنان با گسترش بخش هاي اجرايي روبرو هستيم که البته در اين دولت تا حدي کنترل شده است.
وي به موانع زياد پيش روي توليد اشاره و تصريح کرد: بايد تالارهايي گفتگويي بين دولت و بخش خصوصي تعبيه شود، وضعيت بيکاري در کشور عوارض اجتماعي بسياري به وجود مي آورد که بايد با آن مبارزه کرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با يادآوري پيشرفت هاي علمي صورت گرفته در کشور تاکيد کرد: براي توسعه بخش علمي ساز و کارهاي خوبي در مجلس تصويب شده است که متاسفانه در اجرا با مشکلاتي همراه است. بايد دانشگاه ها به بخش صنعت و توليد متصل شوند.
وي ادامه داد: در بخش امنيت داخلي کشور بايد به مسايل امنيت اجتماعي از جمله سرقت هاي مسلحانه و تجاوز به عنف توجه بيشتري کرد و نسبت به اين پديده ها حساس بود، برخي تحرکات جزئي در امنيت داخلي کشور وجود دارد که خوشبختانه اشراف خوبي روي آنها است.
به گفته لاريجاني بايد در بخش فرهنگي سازمان يافته تر عمل کنيم و نواقص بسياري در اين حوزه وجود دارد که بايد برطرف شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي سياست خارجي اشاره و برخي چالش هاي اين حوزه ر ا برشمرد و گفت: مسايل منطقه اي و آشوب هاي پيرامون آن و برخي رقابت هايي که شکل مي گيرد بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيا اين که در جمهوري اسلامي ايران مذاکرات هسته اي را جدي دنبال مي‌کند، تصريح کرد: وزارت امور خارجه در مذاکرات هسته اي با يک وزن گذاري زيادي وارد شد و گام هاي اوليه را برداشت اما مهم مذاکرات بعدي است.
وي ادامه داد: مذاکرات هسته اي در داخل همچنان يک موضوع جدي است. البته منطق ايران منطقي معتدل و روشن است و چارچوب هاي ذهني ما از يک عقلانيت برخوردار است. در بحث غني سازي و راکتور آب سنگين اراک 1+5 نبايد دنبال بهانه جويي باشد و با اين بهانه جويي ها حرفهاي نامعقولي بزند.
لاريجاني با اشاره به بحث هاي صورت گرفته پيرامون تاسيسات هسته اي فردو گفت: حساسيت 1+5 براي ما ابهام آميز شده است. اگر مقصود اين است که چرا ما تاسيسات هسته اي فردو را در يک جاي امن ايجاد کرده ايم براي تهديدهايي است که از جانب غربي ها مي‌شود وگرنه درهاي فردو به روي بازرسان آژانس باز بوده و کسي جلوي آنها را نگرفته است.
وي افزود: اگر 1+5 در مذاکرات هسته اي جدي باشد کليات مساله هسته اي در زمان کوتاهتري قابل حل شدن است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به شرايط منطقه اي گفت: در طول يک قرن اخير بعد از جنگ هاي جهاني اکنون شرايط متفاوتي حاکم شده و مردم منطقه به دنبال هويت اسلامي هستند و اين نتيجه سالها توطئه گري غربي ها در منطقه است.
وي افزود: دنيا بايد قبول کند قدرت اسلامي و فناوري جهان اسلام تغيير کرده است اما گاهي غربي ها بحران آفريني مي‌کنند البته تندروي ها هميشه بوده است اما اشکال کار اين است که رو به رفتار مسلحانه آورده اند.
لاريجاني با بيان اين که اين مساله از دو بعد قابل بررسي است تصريح کرد: اين بايد به تفاوت هاي فکري شکل گرفته توجه ويژه اي کرد و تئوري امام در خصوص وحدت عالم اسلام بايد به طور جدي دنبال شود. برخورد تاکتيکي کردن با تروريستم بزرگترين خطاي استراتژيک است.
وي افزود: اوباما که اين روزها نگران کردها شده است ببيند وقتي که در سوريه اهل سنت، مسيحي و علوي ها کشته شدند سکوت کرد و حتي کمک هايي از پشت نيز به تروريست ها کرد. در عراق و در موصل نيز کردها، سني ها، ايزدي ها کشته شدند و اوباما کاري نکرد چه شده که يک مرتبه هوشياري پيدا کرده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اولويت بندي ها در حوزه ديپلماسي گفت: اين حرف رئيس جمهور را تاييد مي کنم که بايد حوزه اقتصادي در بخش ديپلماسي پررنگ تر شود. همسايگان براي ما اولويت دارند و من تاکيد مي کنم با توجه به شرايط در صحنه بين المللي نقش ايران پررنگ تر شود و ارتباط ما با همسايگان جديتر از گذشته شود.
وي افزود: توصيه من اين است که با توجه به شرايط امروز در بخش هاي مختلف بسته هاي ديپلماتيک تهيه کنيم و هرچه اين بسته ها وسيعتر شود قدرت مانور ما بيشتر مي‌شود.
لاريجاني در پايان با بيان اين که در مجلس فضاي کلي حمايت از وزارت امور خارجه خصوصاً در بحث مساله هسته اي است گفت: در مجلس ما از مذاکرات هسته اي حمايت مي کنيم اما با چارچوبهاي لازم نظارت مي کنيم.